Regulamentul "2GETHER = BETTER"

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Aceste reglementări definesc regulile promoției „2gether=better” desfășurată în magazinul online Answear.ro de către societatea pe acțiuni Answear.com.

1.2. Termenii utilizați în acești termeni și condiții au următoarele semnificații:

a) Organizator - Answear.ro S.A. cu sediul social cu sediul în Cracovia, Al. Pokoju 18, 31-564 Cracovia, înregistrat în Registrul Antreprenorilor ținut de Tribunalul Districtual din Cracovia-Śródmieście din Cracovia, Registrul 11 ​​al Departamentului Comercial al Curții Naționale sub numărul NCR / KRS 0000816066, Număr de identificare a contribuabilului / NIP / 6793080390 cu capital social de 867.245 25 PLN,

b) Termeni și condiții - acești termeni și condiții din promoția „2gether=better”,

c) Promoție - promoție „2gether=better” organizată în condițiile stabilite în Termeni și condiții,

d) Magazin online - magazinul online administrat de Answear.ro în domeniul www.answear.ro,

e) Client - client al magazinului online Answear.ro,

f) Persoana care recomandă - Clientul magazinului online care recomandă cumpărături în magazinul online în condițiile stabilite în acești Termeni și condiții,

g) Prieten - o persoană căreia Persoana recomandatoare îi recomandă să cumpere în Magazinul online,

h) Cod de reducere - dreptul de a primi un discount la bunurile fără reduceri oferite în Magazinul online în condițiile stabilite în acești Termeni și condiții.

2. REGULI DE PARTICIPARE A PROMOVĂRII „2gether=better”

2.1. Un participant la promoția „2gether=better” poate fi orice client înregistrat în magazinul online care a citit acești Termeni și condiții.

2.2. Persoana care recomandă este obligată să citească Termenii și condițiile înainte de a participa la promoția „2gether=better”.

2.3. Ca parte a Promoției, Organizatorul oferă în contul Clientului din Magazinul online un link către subpagina magazinului online, care după copiere poate fi trimisă de Client către un Prieten.

2.4. Dacă Prietenul își înregistrează contul în Magazinul online prin linkul primit, el / ea va primi un cod promoțional unic de la Organizator care îl autorizează să reducă prețurile bunurilor achiziționate în Magazinul online cu 25% din valorea comenzii, pentru bunurile care nu sunt deja la reducere.

2.5. În cazul în care Prietenul, după înregistrarea contului în conformitate cu punctul 2.4 de mai sus, achiziționează bunuri în Magazinul online și comanda primește statutul „Trimis clientului”, Persoana recomandatoare va primi un cod promoțional de la Organizator care îi dă dreptul pentru a reduce prețurile bunurilor achiziționate în Magazinul online în valoare de 25% din valoarea comenzii, pentru bunurile care nu sunt deja la reducere.

2.6. Persoana recomandatoare poate trimite în mod repetat prietenilor săi linkul furnizat de organizator.

2.7. Reducerea acoperită de codul promoțional nu poate fi combinată cu alte reduceri și promoții din Magazinul online.

2.8. Atât Persoana care recomandă, cât și Prietenul pot utiliza codul promoțional în termen de 30 de zile de la primirea codului promoțional.

3. SFÂRȘITUL PROMOVĂRII

3.1. Organizatorul poate decide să pună capăt promoției în orice moment pe durata acesteia. Clienții care au primit codul promoțional înainte de sfârșitul promoției îi pot răscumpăra în Magazinul online în perioada de valabilitate.

3.2. Organizatorul este obligat să informeze clienții despre sfârșitul promoției pe site-ul magazinului online sau prin e-mail, mesaj text sau alt mesaj selectat de Answear.com.

3.3. Sfârșitul promoției nu dă dreptul clienților să ridice orice pretenții împotriva Organizatorului.

3.4. Clientul își pierde dreptul de a participa la promoție în cazul încălcării Termenilor și condițiilor magazinului online sau a oricărui abuz legat de participarea la promoție.

3.5. Organizatorul are dreptul de a modifica Termenii și condițiile din următoarele motive importante:

a) pentru a preveni abuzul și asigura siguranța Promoției,

b) pentru modificări ale reglementărilor legale, luând în considerare deciziile judecătorești sau deciziile administrative;

c) cu intenția de a introduce condiții mai favorabile Promovării.

3.6. Modificările Termenilor și condițiilor vor avea loc după notificarea prealabilă pe site-ul magazinului online sau prin e-mail, cu cel puțin 7 zile înainte de data planificată de intrare în vigoare a modificărilor la Termeni și condiții.

4. DISPOZIȚII FINALE. PROCEDURA DE RECLAMARE

4.1. Clientul este îndreptățit să depună o reclamație în legătură cu participarea la Promoție în cazul în care Organizatorul își îndeplinește în mod incorect obligațiile care îi revin în conformitate cu Termenii și condițiile. Plângerea trebuie depusă în termen de 14 zile de la apariția circumstanțelor care justifică depunerea acesteia. Reclamația trebuie trimisă prin poștă, curier sau trimisă prin e-mail la: crm@answear.ro cu adnotarea: reclamații promoție „2gether=better”.

4.2. În problemele care nu sunt acoperite de Termeni și condiții, se vor aplica dispozițiile legale relevante.

4.3. Orice litigii apărute în legătură cu aplicarea Termenilor și condițiilor vor fi soluționate de instanța competentă în conformitate cu dispozițiile aplicabile în general.

4.4. Conținutul Termenilor și condițiilor este disponibil pe site-ul magazinului online.