REGULAMENTUL CONCURSULUI "CATCH THE MOMENT"

REGULAMENTELE CONCURSULUI „CATCH THE MOMENT”

§ 1. DISPOZIȚII GENERALE

 1. Acest regulament (denumit în continuare: „REGULAMENT”) specifică termenii și condițiile în care se desfășoară competiția sub denumirea „Catch The Moment” (în continuare ca și: „CONCURS”).
 2. Organizatorul concursului este ANSWEAR.COM SA cu sediul social în Cracovia, adresa: 31-564 Cracovia, Aleja Pokoju 18, înscrisă în Registrul Comerțului din Registrul Curții Naționale păstrat la Judecătoria regională Cracovia, al Departamentului Comercial XI al Registrului Curții Naționale sub numărul KRS: 122515020, REGON: 6793080390, NIP: 767.450,00 cu capital social vărsat de 767.450,00 PLN (denumit în continuare "ORGANIZATOR").
 3. Concursul se va desfășura pe teritoriul României.
 4. Competiția va avea loc în perioada în ziua 10.03.2020 între orele 12:00 și până la 31.12.2020 până la ora 23:59.
 5. Competiția se va desfășura pe etape („ETAPE”) în următoarele perioade:

·       Etapa I - martie - în perioada de la 10.03.2020 de la ora 12:00 până 31.03.2020 până la ora 23:59

·       Etapa a II-a - aprilie - în perioada de la 01.04.2020 de la ora 12:00 până 30.04.2020 până la ora 23:59

·       Etapa a III-a - mai - în perioada de la 04.05.2020 de la ora 12:00 până 31.05.2020 până la ora 23:59   

·       Etapa IV - iunie - în perioada de la 01.06.2020 de la ora 12:00  până la 30.06.2020 până la ora 23:59      

·       Etapa V - iulie - în perioada de la 01.07.2020 de la ora 12:00  până la 31.07.2020 până la ora 23:59         

·       Etapa VI - august - în perioada de la 01.08.2020. de la ora 12:00 până 31.08.2020 până la ora 23:59        

·       Etapa VII - septembrie - în perioada de la 01.09.2020 de la ora 12:00 până 30.09.2020 până la ora 23:59;                    

·       Etapa VIII - octombrie - în perioada de la 01.10.2020 de la ora 12:00 până 31.10.2020 până la ora 23:59;        

·       Etapa a IX-a - noiembrie - în perioada de la 01.11.2020 de la ora 12:00 până 30.11.2020 până la ora 23:59;                    

·       Etapa X - decembrie - în perioada de la 01.12.2020 de la ora 12:00 până 31.12.2020 până la ora 23:59;

6.      Înscrierile la concurs vor fi acceptate numai în perioadele din Etapele individuale ale competiției.                     

 1. Competiția este organizată prin intermediul Instagram. Site-ul: www.catchthemoment.answear.ro (în continuare: „WEBSITE-UL CONCURSULUI”) va conține: Regulamente, informații despre premii, rezultate ale Concursului și vor fi prezentate  Participările la concurs
 2. Concursul nu este organizat sau co-organizat și nici nu este sponsorizat sau susținut de site-ul Instagram sau de operatorul său și nu este afiliat site-ului Instagram sau operatorului său în niciun alt mod

§ 2. PARTICIPAREA LA CONCURS

 1. Participantul la competiție (denumit în continuare „Participant”) poate fi doar o persoană fizică care:
  1. are cel puțin 18 ani în ziua participării la Concurs,
  2. sunt consumatori și acționează în scopuri care nu au legătură cu profesia comercială, de afaceri, de servicii sau o profesie liberală,
  3. cu domiciliul pe teritoriul României
  4. au propriul profil de Instagram,
  5. îndeplinesc condițiile de participare la Concurs prevăzute în prezentul Regulament.
 2. Participantul la concurs nu poate fi angajat sau asociat al Organizatorului sau al membrilor familiei lor, adică soț, părinți, bunici, copii, nepoți, frați.

§ 3. REGULI DE CONCURS

 1. Fiecare etapă a competiției se va derula sub sloganul lunii, care va fi anunțat de către Organizator pe site-ul web al competiției în prima zi a fiecărei Etape (în continuare denumit: „TEMA LUNII”).
 2. Sarcina participantului care participă la o etapă dată a Concursului este de a face o fotografie interpretând tema lunii (în continuare: „LUCRAREA DE CONCURS”).
 3. Condiția de participare la Concurs este adăugarea Lucrării la concurs, de către participant la profilul său menținut pe Instagram, cu setările publice activate și plasarea în descrierea fotografiei:
  hashtag #CATCHTHEMOMENTRO și etichetarea profilului de Instagram @ANSWEAR_RO.
 4. Participantul acceptă să prezinte Lucrările de concurs, inclusiv cele care conțin în ele  imaginea Participantului de către Organizator pe site-ul web al Concursului, pe rețelele de socializare ale Organizatorului și pe site-ul www.answear.ro în secțiunea #WeAreTheAnswear în timpul Concursului și în termen de două luni de la finalizare, apoi în scopuri de arhivare.  
 5. Participantul poate participa la competiție de mai multe ori.
 6. Publicate și descrise în mod corespunzător Lucrările Concursului în conformitate cu alin. 3 de mai sus va fi evaluat de către comitetul de concurs (denumit în continuare: „COMISIA”) numită de Organizator în ceea ce privește calitatea, creativitatea și atractivitatea Lucrării de concurs și interpretarea Temei lunii.
 7. Comisia va acorda premii pentru fiecare etapă a competiției. Comisia va lua în considerare înscrierile în concurs prezentate la Concurs în timpul etapei date.  

8.      Publicând Lucrarea de concurs pe Instagram și descriind-o în modul specificat la § 3 alin. 3 de mai sus, Participantul declară că:

a)      este autorul Lucrării de concurs, are toate drepturile de autor și drepturile conexe asupra acesteia, iar aceste drepturi nu sunt limitate în niciun fel sau impuse de drepturi ale unei terțe părți,

b)      Lucrarea de concurs nu încalcă niciun drept de la terți și, prin urmare, niciun terț nu se va îndrepta împotriva Organizatorului în legătură cu utilizarea de către Organizator a Lucrării de concurs, în modul specificat în prezentele regulamente,

c)      persoanele ale căror imagini au fost înregistrate în Lucrarea de concurs au fost de acord cu partajarea publică de imagini a participantului și utilizarea imaginilor lor în sfera de aplicare specificată în prezentul regulament

d)      se angajează să degreveze Organizatorul de orice reclamații ridicate de terți în legătură cu utilizarea Lucrării de Concurs de către Organizator în măsura specificată în Regulament, care rezultă din depunerea de declarații false de către Participant și să repare daunele generate de aceasta.

 1. Lucrarea de concurs nu poate conține vulgarisme, conținut ofensator sau conținut contrar decenței și legilor aplicabile.
 2. La publicarea Lucrării Concursului pe Instagram, Participantul confirmă că îndeplinește criteriile care îi dau dreptul să participe la Concurs și își exprimă acordul să participe la Concurs în condițiile prevăzute în Regulamente.

§ 4. CÂȘTIGĂTORI ȘI PREMII

1. Informațiile privind rezultatele fiecărei etape de competiție vor fi introduse pe site-ul web al competiției până în a zecea zi a lunii următoare ediției de concurs.


2. Juriul va selecta dintre participanți un număr de 14 câștigători („CÂȘTIGĂTORI”), pentru fiecare ediție numărul de câștigători fiind anunțat la începutul Concursului, și va acorda, începând cu ediția din luna iunie 2020, un total de 28 distincții, 4 în fiecare etapă a competiției.

3. Câștigătorii aleși la fiecare etapă vor primi 14 premii principale (denumite în continuare: "PREMIILE PRINCIPALE") și 28 de distincții (în continuare: "DISTINCȚII") sub forma codurilor de reducere pentru o singură utilizare care le dau dreptul la 90 % reduceri la cumpărături pentru maximum 300 RON pentru întregul sortiment answear.ro, valabil 30 de zile de la primirea codului. Organizatorul va anunța pe site-ul web al Concursului care este subiectul Premiului Principal și Distincției în prima zi lucrătoare a unei etape date a Concursului.

4. Pe lângă Premiile principale, Organizatorul va acorda fiecărui Câștigător cu un premiu în bani în sumă echivalentă cu 11,11% din Premiul Principal. Suma premiului în numerar va corespunde cu valoarea impozitului pe venit perceput Câștigătorului în legătură cu câștigarea Concursului. Participantul este de acord ca premiul în numerar, înainte de eliberarea premiului principal, să fie încasat și plătit în contul Oficiului Fiscal relevant de către Organizator, în calitate de plătitor de impozit pe venit forfetar din câștigarea concursului. Premiile principale și premiile în numerar vor fi denumite în continuare „Premii” colectiv și fiecare ca „Premiu”.
5. Câștigătorii concursului vor fi anunțați prin postare pe platforma Instagram a fotografiei cu care s-a înscris în concurs și printr-un mesaj trimis de Organizator în sistemul de corespondență internă de către platforma Instagram. Laureatul este obligat să confirme în 5 zile că a primit informații despre câștig și să trimită informațiile cerute de Organizator la adresa de e-mail furnizată, în special: numele și prenumele, adresa pentru trimiterea premiului și date pentru decontarea impozitului pe venit forfetar.
6. Dacă Organizatorul nu poate contacta Câștigătorul Concurenței din vreun motiv sau nu primește un răspuns la notificarea câștigării în termen de 5 zile, își rezervă dreptul de a acorda Premiul unui alt Participant.
7. Câștigătorul competiției poate depune o declarație de refuz de a accepta premiul în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării câștigătorului.
8. Niciun premiu sau distincție în competiție nu poate fi schimbat pentru un echivalent în numerar sau un alt premiu material.
9. Premiile vor fi trimise câștigătorilor prin poștă, pe adresa furnizată de aceștia în mesajul menționat la punctul 5 de mai sus, cu condiția ca Premiile să fie trimise în detrimentul Organizatorului doar pe teritoriul din România. Dacă Câștigătorul indică o adresă de expediere în afara teritoriului din România, Organizatorul are dreptul să se abțină de la transferul Premiului până la primirea sumei de la Câștigător, care este echivalent cu costul expedierii Premiului în afara teritoriului menționat . Distincțiile și Premiile sub formă de vouchere vor fi trimise prin e-mail la adresa furnizată de către Câștigători.

§ 5. DREPTURI DE AUTOR

 1. Sub rezerva alineatului 4 de mai jos, Câștigătorul acordă Organizatorului, fără obligația de a plăti orice remunerație și numai în schimbul Premiului primit pentru Lucrarea de concurs, acordat pentru o perioadă de 5 ani, fără restricții teritoriale în următoarele domenii de utilizare:

a)      înregistrarea și reproducerea Lucrării de concurs sau a unei părți a acesteia - producând copii ale Lucrării de concurs, folosind toate tehnicile disponibile, inclusiv imprimarea, reprografia, înregistrarea magnetică, tehnica digitală,

b)      stocarea în memoria computerului și alte dispozitive similare,

c)      modificarea Lucrării de concurs, inclusiv dreptul de a corecta, modifica și modifica întreaga lucrare de concurs și elementele sale individuale, comparând intrarea în competiție cu alte lucrări,

d)      introducerea pe piață, împrumutarea sau închirierea de copii ale Lucrării de concurs,

e)      în domeniul difuzării Lucrării de concurs sau a unei părți a acesteia - afișarea, prezentarea, redarea, difuzarea și retransmisia, precum și punerea la dispoziția publică a lucrării concursului în așa fel încât toată lumea să poată avea acces la ele în locul și timpul ales de acesta, folosind toate tehnicile disponibile, inclusiv utilizarea pe internet și în alte rețele de calculatoare,

f)       plasarea pe toate mijloacele de publicitate și promovare, inclusiv în special cataloage, ziare, caiete.

 1. Indiferent de licența menționată mai sus, Câștigătorul autorizează Organizatorul să exercite în numele său drepturile de autor personale la Lucrarea de concurs. Pe baza celor de mai sus Organizatorul are, în special, dreptul la: (i) să decidă modalitatea de determinare a drepturilor de autor asupra Lucrării de concurs, (ii) să supravegheze utilizarea Lucrării.
 2. Câștigătorul permite, de asemenea, Organizatorului să exercite drepturile de autor dependente la Lucrarea de Concurs, precum și permisiunea exclusivă a Organizatorului către terți pentru a exercita drepturile dependente asupra Lucrării de Concurs.
 3. Organizatorul și Câștigătorul confirmă în contractul încheiat, în scris, acordarea unei licențe exclusive asupra Lucrării de Concurs și autorizația menționată la alin. 3 și 4 de mai sus. Contractul va include în special: domenii de exploatare,  autorizație de exercitare a drepturilor dependente de Lucrarea de Concurs și autorizație de exercitare a drepturilor de autor personale asupra Lucrării de Concurs.  

 

§ 6. DISPOZIȚII FINALE

 1. Regulamentul Concursului este disponibil pe site-ul web al Concursului, iar un link la Regulament va fi postat și pe Instagram.
 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul. Modificarea regulamentelor va intra în vigoare din momentul publicării regulamentelor modificate pe site-ul web al concursului. Modificarea regulamentelor nu poate limita drepturile deja dobândite de participanți.
 3. Participantul poate depune o plângere cu privire la modul de desfășurare a concursului. Reclamațiile vor fi rezolvate de Organizator in termen de 14 zile de la data primirii reclamației.
 4. Pentru a face o plângere sau o reclamație cu privire la modul de desfășurare a competiției, a regulilor sale sau în toate celelalte chestiuni legate de Concurs, vă rugăm să informați Organizatorul, trimițând un e-mail la marketing@answear.ro. Reclamația trebuie să includă numele, prenumele, adresa participantului, precum și o indicație a motivului plângerii și a comportamentului reclamat al Organizatorului. Reclamațiile pot fi trimise și la sediul organizatorului.
 5. Organizatorul eliberează site-ul Instagram și operatorul său de orice răspundere pentru toate revendicările, în special cererile participanților legate de Concurs. Participantul trebuie să direcționeze toate plângerile, comentariile, reclamațiile, precum și toate revendicările referitoare la Concurs, direct către Organizator și, în niciun caz, către site-ul Instagram sau operatorul său.
 6. Toate informațiile despre Concurs conținute în materiale promoționale și publicitare au doar caracter informativ, domeniul de aplicare al drepturilor Participanților și Organizatorului este stabilit în prezentul Regulament.