REGULAMENTUL CONCURSULUI "PROJECT PACKSHOT"

REGULAMENTUL CONCURSULUI „PROJECT PACKSHOT"

 

 1. Dispoziții generale

 

  1. Prezentul regulament (denumit în continuare: „REGULAMENTUL”) definește termenii şi condiţiile în care se desfăşoară competiţia sub denumirea "PROJECT PACKSHOT" (denumit în continuare: „CONCURS”).
  2. Organizatorul Concursului este  ANSWEAR.COM S.A. cu sediul social în Cracovia, adresa: 31-564 Cracovia, Aleja Pokoju 18, înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Național al Tribunalului de pe lângă Tribunalul Districtual Cracovia - Śródmieście din Cracovia, Divizia Comercială 11 din Registrul Curții Naționale sub numărul: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, capital social 767.450,00 PLN (denumit în continuare: „ORGANIZATOR”).
  3. Competiţia se desfăşoară pe terenul României.
  4. Concursul se desfăşoară în perioada 24.08.2020 de la 12: 00 la 19.11.2020 până la 23:59.
  5. Informații privind concursul sunt disponibile pe site-ul internet al concursului, la adresa: https://packshot.answear.ro (denumită în continuare: „PAGINA CONCURSULUI”)
  6. Participant la concurs (denumit în continuare: „PARTICIPANT”) pot fi numai persoanele fizice care:
   1. cel târziu în ziua aderării la concurs, au peste 18 ani;
   2. să aibă reședința pe teritoriul României;
   3. îndeplinesc condiţiile de participare la Concurs stabilite în prezentul Regulament.
  7. Organizatorul numeşte Comisia Concursului (denumită în continuare: „COMISIA”), care va selecta persoanele calificate pentru Etapa a II-a și câștigătorii Etapei a II-a a Concursului. Comisia va fi compusă din: Alexandru Gâlmeanu, Maurice Munteanu, Paulina Manterys
  8. Concursul se va desfăşura în două etape:
  1. Etapa I - în perioada 24.08.2020 de la 12: 00 la 21.09.2020 la 23:59, constă în trimiterea Candidaturilor la Concurs descrise la pct. 2.2 din Regulamentul de procedură și își propune să selecteze 5-10 persoane care vor fi calificate să participe la etapa a II-a a Concursului.
  2. Etapa II – derulată în perioada 6.10.2020 de la 12: 00 la 6.11.2020 până la 23:59, constă în îndeplinirea sarcinii de concurs descrise la pct. 4.2. Regulamentul de procedură. 

 

 1. CERERI DE PARTICIPARE LA CONCURS
  1. Sub rezerva celorlalte prevederi ale prezentului Regulament, condiţia participării la Concurs este:
  1. completarea corectă a formularului de candidatură pe site-ul concursului: furnizarea datelor cu caracter personal ale participantului: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de corespondență, numărul de telefon de contact,  acceptarea Regulamentului, consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul Concursului;
  2. trimiterea, în perioada 24.08.2020 de la 12: 00 la 21.09.2020 până la 23:59, prin formularul de înscriere pe site-ul concursului, a minimum trei fotografii care prezintă, la alegerea participantului: compoziții de pachete de produse fără participarea modelelor („Packshot”) sau stilizări de îmbrăcăminte pe model (denumite în continuare fiecare „Lucrări de Concurs” sau în general, cumulativ „Proiectul Concursului”), prin care:
   1. în primă instanță, Comisia va lua în considerare Lucrările de concurs care prezintă compozițiile Packshot;
   2. Lucrările de concurs nu pot conține conținut publicitar referitor la nicio entitate, cu excepţia conținutului publicitar referitor la Organizator sau la produsele oferite de acesta;
   3. Lucrările de concurs nu trebuie să conțină vulgarități, conținut ofensator sau conținut contrar bunelor obiceiuri și legislației aplicabile.
   4. Fotografiile incluse în Lucrările concursului pot fi realizate de o altă persoană decât Participantul la etapa I, în special Participantul la etapa I poate folosi un fotograf profesionist pentru a surprinde compoziția pachetului sau stilizarea, cu toate acestea, Participantul la etapa I trebuie să fie autorul și inițiatorul compoziției pachetului sau stilizării îmbrăcămintei prezentate în fotografii, precum şi să deţină drepturile patrimoniale de autor asupra fotografiilor.
  1. Îndeplinirea condițiilor menționate la punctul 2.1 de mai sus constituie o înscriere oficială a participantului la concurs (denumită în continuare: „CERERE”).  Prin depunerea Înscrierii, Participantul confirmă că a citit Regulamentul, îl acceptă și dorește să participe la Concurs în termenii și condițiile specificate în Regulament.
  2. Un Participant poate depune mai multe înscrieri, cu toate acestea, o singură înscriere poate fi calificată pentru etapa a II-a a Concursului. 
  3. Prin depunerea Cererii, Participantul declară că:
  1. este titularul drepturilor de autor asupra Proiectului Concursului și are dreptul de a supune Proiectul concursului prezentului Concurs și de a dispune de ele inclusiv prin acordarea de  licențe Organizatorului în condițiile specificate în Regulament;
  2. a obținut consimțământul persoanelor, ale căror imagini au fost înregistrate în Proiectul de concursului, de a utiliza imaginile lor în măsura specificată în prezentul Regulament;
  3. Cererea nu încalcă drepturile terților și, prin urmare, nicio terță parte nu se va opune Organizatorului în legătură cu utilizarea de către Organizator a Lucrărilor Concursului în modul specificat în prezentul Regulament;
  1. În cazul în care orice entitate depune o plângere împotriva Organizatorului pentru utilizarea imaginii sau în domeniul de aplicare al drepturilor de autor în legătură cu utilizarea Lucrărilor Concursului de către Organizator în măsura specificată în prezentul Regulament, Participantul se angajează să ia toate măsurile pentru a exonera Organizatorul de răspundere, precum și să acopere aceste pretenții pe cont propriu, iar în cazul plății sau acordării lor de către Organizator, să ramburseze Organizatorului  orice sume plătite de acesta și să acopere orice daune legate de acestea.
  2. Participantul este de acord cu prezentarea Lucrărilor concursului de către Organizator pe site-ul Concursului în timpul perioadei Concursului și după finalizarea acestuia în scopuri de arhivare pe o perioadă de 5 ani, prin care Organizatorul își rezervă dreptul de a prezenta numai Lucrările selectate pe site-ul Concursului sau de a nu prezenta Lucrările concursului pe site-ul Concursului.

 

 1.  Condiții de eligibilitate pentru etapa a II-a a concursului
  1. Până la 27 septembrie 2020, ora 23: 59, Comisia evaluează Lucrările concursului prezentate în etapa I a concursului și selectează între 5 și 10 cele mai bune Lucrări ale concursului, în opinia Comisiei. Autorii Lucrărilor concursului selectate de Comisie vor fi calificați pentru etapa a II-a a Concursului (de la 5 la 10 participanți).
  2. La evaluarea Lucrărilor concursului, Comisia va lua în considerare:
 • creativitatea și ingeniozitatea în crearea de compoziții/stilizări,
 • estetica compoziției/stilizării;
 • cunoașterea tendințelor actuale;
 • varietatea compoziției/stilizării.
  1. După deliberările Comisiei, Organizatorul va informa Participanții selectați cu privire la eligibilitatea lor pentru Etapa a II-a a Concursului prin trimiterea unui e-mail la adresa furnizată de Participant în Cerere. Împreună cu informațiile privind calificarea pentru Etapa II, Organizatorul informează  Participantul la Etapa a II-a cu privire la obligația de a trimite datele specificate la punctul 5.9. din Regulamentul de procedură.
  2. În termen de trei zile de la data primirii notificării prevăzute la pct. 3.3., Participantul calificat pentru Etapa a II-a a Concursului este obligat sa confirme prin e-mail disponibilitatea de a participa la Etapa a II-a a Concursului şi să transmită un formular completat si semnat cu datele necesare decontarii impozitului pe premii menţionat la punctul 5.9 la adresa indicată de Organizator. Formularul trebuie trimis Organizatorului prin e-mail sub forma unei scanări.
  3. Dacă, în termenul specificat la punctul 3.4., Organizatorul nu va primi o confirmare prin e-mail din partea unui Participant calificat a disponibilității sale de a participa la Etapa a II-a a Concursului și o scanare a Formularului de Concurs, această persoană va pierde dreptul de a participa la Etapa a II-a a Concursului. Organizatorul are dreptul de a contacta următorul participant din lista de rezervă, care va avea dreptul de a participa la Etapa II a Concursului. 

 

 1. cursul celei de-a II a ETAPE A CONCURSULUI
  1. Înainte de începerea etapei a II-a a Concursului, fiecare Participant calificat pentru etapa a II-a a Concursului va primi câte un set de trei produse - bijuterii Swarovski (denumite în continuare: „PRODUSE”) necesare pentru îndeplinirea sarcinii de concurs descrise la punctul 4.2.
  2. Sarcina Participantului la etapa a doua a Concursului este de a îndeplini, în perioada 6.10.2020 - 6.11.2020, sarcina de concurs constând în:
  1. crearea a minimum trei compoziții diferite (denumite în continuare: „COMPOZIȚII”) folosind Produsele, în care:
   1. toate Produsele trimise Participantului trebuie să fie prezentate în Compoziții;
   2. fiecare dintre Produse trebuie prezentat în cel puțin o Compoziție;
   3. fiecare Compoziție poate reprezenta unul sau mai multe Produse;
   4. alte articole de îmbrăcăminte, încălțăminte sau accesorii cu un logo distinct pe Produs nu pot fi utilizate în Compoziții;
   5. Produsele pot fi prezentate în Compoziții în orice mod, în special: suspendate în aer sau pe un alt obiect, dispuse pe o suprafață plană, reprezentată pe om sau pe animal;
  2. trimiterea către Organizator a cel puțin trei fotografii care să prezinte cel puțin trei Compoziții diferite (în continuare: „FOTOGRAFII DE COMPOZIȚIE”), în care:
   1. Fotografiile de Compoziție pot fi făcute de o altă persoană decât Participantul în etapa a II-a, adică Participantul poate folosi un fotograf pentru a capta Compoziția; cu toate acestea, stilistul care aranjează Compoziția și care este inițiatorul acesteia (idee, selectarea accesoriilor, lista de Produse) trebuie să fie Participantul la etapa a II-a;
   2. Fotografiile de Compoziție trebuie să fie încărcate în format JPG și să aibă o calitate înaltă – min. 300 dpi;
   3. Fotografiile Compoziției trebuie trimise prin sistemul pus la dispoziţie de Organizator, prin trimiterea datelor de acces  individual fiecărui Participant la etapa a II-a, prin e-mail;
  1. Prin trimiterea Fotografiilor de Compoziție către Organizator, Participantul declară că:
  1. este autorul și inițiatorul Compoziției, deține toate drepturile de autor și drepturile conexe asupra acesteia, iar aceste drepturi nu sunt în niciun fel limitate sau grevate de drepturile terților;
  2. a obținut consimțământul persoanelor ale căror imagini au fost înregistrate în Fotografiile de Compoziție pentru a utiliza imaginile lor în măsura specificată în prezentul Regulament;
  3. este titularul drepturiLOR de autor asupra Fotografiilor de Compozi’ie şi poate încheia acte de dispoziţie asupra Fotografiilor de Compoziţie în masura în care acest lucru este necesar pentru: prezentarea Fotografiilor de Compoziţie pentru Concurs, transferul către Organizator al drepturilor de autor asupra Fotografiilor de Compoziţiei în condiţiile specificate în Regulament, autorizarea Organizatorului de a exercita drepturi de autor personale asupra Fotografiilor de Compoziţie şi de a dispune inclusiv prin acordarea de licenţe  necesare în condițiile specificate în Regulament;
  4. depunerea Fotografiilor de Compoziție și a Compoziției la Concurs nu încalcă niciun drept al terților și, prin urmare, niciun terț nu va acționa împotriva Organizatorului în legătură cu utilizarea de către Organizator a Compoziției și a Fotografiilor de Compoziție în condițiile prevăzute în prezentul Regulament.
  1. În cazul în care orice entitate se declară împotriva Organizatorului cu revendicări privind utilizarea imaginii sau în sfera drepturilor de autor în legătură cu utilizarea de către Organizator a Compoziției sau Fotografiilor de Compoziție, în măsura specificată în prezentele reglementări, Participantul se angajează să întreprindă toate acțiunile pentru exonerarea Organizatorului de răspundere, precum și pentru a acoperi aceste sume pe cont propriu și, în cazul plății sau acoperirii acestora de către Organizator, să ramburseze Organizatorului orice sume plătite de acesta și să acopere orice daune aferente.
  2. Un Participant care se retrage din participarea la etapa a II-a a Concursului sau care nu reușește să finalizeze Sarcina Concursului în totalitate sau parțial în termenul specificat la 4.2 trimite imediat Produsele Organizatorului, cel târziu în termen de 7 zile de la retragerea de la participarea la etapa a II-a a Concursului sau de la expirarea termenului limită pentru finalizarea Sarcinii Concursului, pe propria cheltuială. 

 

 1. CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI ȘI PREMIILE
  1. La sfârșitul etapei a II-a a Concursului, Comisia va evalua Compozițiile prezentate și va selecta cei trei câștigători ai Concursului - autorii celor mai interesante Compoziţii şi le va acorda locurile 1, 2 și 3.
  2. La evaluarea lucrărilor Concursului, Comisia va lua în considerare:
   1. creativitatea și ingeniozitatea în crearea de compoziții;
   2. estetica Compoziției;
   3. diversitatea Compozițiilor;
   4. cunoașterea tendințelor actuale.
  3. Lista câștigătorilor Concursului (nume, prenume) va fi publicată pe site-ul web al Concursului până la ora 23: 59, în data de 19.11.2020, împreună cu Fotografiile de Compoziții câștigătoare.
  4. Concursul prevede următoarele premii (denumite în continuare: „Premii”):
   1. premiul cel mare pentru primul loc:
 • voucher ANSWEAR.ro
   1. premiile II şi III – vouchere pentru echipamente foto-video
   2. premii garantate pentru toți Participanții la etapa a II-a a Concursului - seturi de produse Swarovski cu o valoare brută de 1460 RON, sub rezerva punctului 5.5.
  1. Condiția pentru acordarea premiului garantat Participantului la etapa a II-a este îndeplinirea întregii Sarcini de Concurs menționată la punctul 4.2. Premiul garantat nu se acordă în cazul situației menționate la punctul 4.5.
  2. Participanții care devin eligibili pentru oricare dintre premii vor fi denumiți în continuare: „CÂȘTIGĂTORI".
  3. Pe lângă premii, Organizatorul va acorda fiecărui Câștigător un premiu în bani în valoare echivalentă cu 11,11% din Premiu. Valoarea premiului în bani va corespunde valorii impozitului pe venit perceput Câștigătorului în legătură cu câștigarea Concursului. Participantul este de acord ca premiul în bani, înainte de emiterea Premiului, să fie reţinut și plătit în la Administraţia Fiscală competentă in Polonia de către Organizator în calitate de plătitor al impozitului pe venitul Câştigătorilor pentru câștigurile din Concurs.
  4. Datorită necesității ca Organizatorul să reţină şi să plătească impozitul pe venitul Câştigătorului pentru câștigurile din Concurs,  Câştigătorul este obligat să furnizeze Organizatorului datele necesare pentru achitarea impozitului. Câştigătorul este obligat să completeze formularul cu datele necesare pentru plata impozitului și să trimită formularul completat la adresa indicată de Organizator înainte de înmânarea Premiului.
  5. Organizatorul va notifica Câștigătorul premiului prin trimiterea unui e-mail la adresa furnizată de Câștigător în Cerere. Împreună cu informaţiile despre acordarea Premiului, Organizatorul va informa Câștigătorul despre obligația de a pune la dispoziţia Organizatorului datele necesare plăţii impozitului menţionat la punctul 5.8.
  6. În cazul în care se dovedeşte că câștigătorul concursului este o persoană care nu îndeplineşte condiţiile stabilite în Regulament, persoana respectivă își pierde dreptul de a colecta premiul.
  7. Premiile în cadrul Concursului vor fi livrate Câștigătorilor prin poștă sau curier la adresa furnizată de Câștigător, cu condiția ca Premiile să fie trimise pe cheltuiala Organizatorului exclusiv pe teritoriul României. În cazul în care Câștigătorul indică o adresă de livrare în afara României, Organizatorul are dreptul de a refuza livrarea Premiului până când nu primește de la Câștigător o sumă echivalentă cu costul expedierii Premiului în afara României.

 

 1. DREPTURI DE AUTOR

 

  1. Câştigătorul cedează neexclusiv Organizatorului toate drepturile patrimoniale asupra Compoziţiei şi Fotografiilor de Compoziţie în schimbul remuneraţiei ce constă în Premiu, pe întreaga durată a protecţiei aferente acestor drepturi în următoarele domenii de utilizare:
   1. în domeniul înregistrării și reproducerii - producerea de copii ale operei în orice formă posibilă din punct de vedere tehnic și reproducerea prin orice tehnică în orice număr de copii, inclusiv, în special, înregistrarea digitală, imprimarea, reprogramarea, înregistrarea magnetică;
   2. introducerea pe piață, împrumutul sau închirierea de copii ale lucrării; 
   3. utilizează toate sau toate elementele individuale ale fotografiilor care descriu Compoziția în scopul creării de materiale publicitare și al utilizării acestora ca materiale publicitare, prin înregistrarea și reproducerea lor utilizând tehnicile descrise la litera de mai sus și prin marketing, închiriere, împrumut, precum și prin punerea lor la dispoziția publicului în așa fel încât toată lumea să poată avea acces la ele într-un loc și într-un moment ales de aceștia;
   4. introducerea în memoria calculatorului,
   5. difuzarea și punerea la dispoziție pe internet, în presă sau la televiziune.
  2. Câștigătorul permite exercitarea drepturilor de autor derivate asupra Compoziției și Fotografiilor de Compoziție, în domeniile de exploatare indicate la punctul 6.1. de mai sus, precum și acordarea de către Organizator a permisiunii terților de a-și exercita drepturile derivate asupra Operei.
  3. Câştigătorul îşi dă consimţământul în mod expres ca Organizatorul să cedeze oricare dintre drepturile de autor asupra Fotografiilor de Compoziție și Compoziției  cesionate de la Câştigător către terţe părţi, în limitele prezentului Regulament.
  4. Câștigătorul înţelege şi este de acord că Fotografiile de Compoziție vor putea fi publicate în special în rețelele de socializare ale Swarovski.
  5. Câștigătorul înţelege şi este de acord că cel puţin o Fotografie de Compoziţie dintre cele înscrise la Concurs şi selectată de Comisie poate fi publicată în revista Elle.
  6. Câștigătorul se angajează să nu depună nicio pretenție împotriva Organizatorului Concursului pentru utilizarea înregistrărilor, Ccompozițiilor șiF fotografiilor de Ccompozițiil prezentate de către Organizator în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 1. Date cu caracter personal
  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuare ”RGPD”.
  2. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se regaseste in Anexa nr. 1 la Regulamentul Campaniei si face parte integranta din acesta.

 

 1. Dispoziții finale
  1. Toate informațiile despre Concurs conținute în materialele promoționale și publicitare sunt doar secundare faţă de prevederile specificate în prezentul Regulament, care prevalează.
  2. Participantul poate depune o plângere sau o reclamaţie cu privire la modul de desfășurare a Concursului într-un termen de maxim 2 zile lucrătoare de la publicarea Câştigătorilor. Orice sesizare in acest sens, depusă după trecerea termenului menţionat anterior nu va fi luată în considerare. Reclamațiile vor fi soluţionate de către Organizator în termen de 14 zile de la data primirii reclamaţiei.
  3. În vederea depunerii unei plângeri sau reclamații cu privire la modul de desfăşurare a Concursului, regulile acestuia sau toate celelalte aspecte legate de Concurs, Organizatorul trebuie notificat prin trimiterea unui e-mail la crm@answear.ro
  4. Plângerea ar trebui să includă numele, prenumele, adresa Participantului, indicarea motivului depunerii reclamației și indicarea comportamentului  Organizatorului care a generat reclamaţia. Reclamațiile pot fi trimise și la adresa sediului social al Organizatorului.
  5. Persoana care depune reclamația va fi informată cu privire la modul de tratare a reclamației prin scrisoare recomandată trimisă la adresa indicată în reclamație. În plus, Organizatorul poate notifica metoda de tratare a reclamației prin telefon sau e-mail.
  6. În eventualitatea unei contestaţii asupra validităţii unei înscrieri, decizia comisiei desemnate de către Organizator este definitivă.
  7. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări prezentului Regulament în timpul Concursului, în cazul în care acest lucru este justificat de scopul Concursului și nu va determina deteriorarea condițiilor de participare la Concurs. Cu toate acestea, modificarea prevederilor Regulamentului nu poate limita drepturile deja dobândite de către Participanți. Modificările Regulamentului se aplică de la data publicării lor pe site. 
  8. Prin participarea la Concurs, Participantul confirmă că este de acord să participe la Concurs şi să conformeze tuturor termenilor și condițiilor stabilite în prezentul Regulament.
  9. Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti din Bucureşti.
  10. În caz de tentativă sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte îndreptate împotriva şi la adresa Organizatorului sau a partenerilor acestuia, acesta îşi rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei şi tragerea la răspundere în condiţiile legii a celor vinovaţi, inclusiv dar fără a se limita la descalificarea Participanilor la Concurs.
  11. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice fapt care determină imposibilitatea validării unui Câştigător, cauzată de schimbarea adresei de e-mail a Participantului sau neprimirea, necitirea corespondenţei de către acesta etc. Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfăşurarea Concursului în condiţiile normale conform celor prezentate, însă nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele nemulţumiri, contestaţii ale Participanţilor, care nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.
  12. Prezentul Regulament este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe PAGINA CONCURSULUI.
 

 

Anexa nr. 1 la Regulamentul Concursului „PROJECT PACKSHOT"

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

Articolul 1 – Organizatorul

 

Organizatorul Concursului  "PROJECT PACKSHOT” denumit în continuare „Concursul” este  ANSWEAR.COM S.A. cu sediul social în Cracovia, adresa: 31-564 Cracovia, Aleja Pokoju 18, înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Național al Tribunalului de pe lângă Tribunalul Districtual Cracovia - Śródmieście din Cracovia, Divizia Comercială 11 din Registrul Curții Naționale sub numărul: 0000816066, REGON: 122515020, NIP: 6793080390, capital social 767.450,00 PLN (denumit în continuare: „ORGANIZATOR”).

 

Articolul 2 – Categoriile de persoane vizate

Categoriile de persoane vizate (persoane fizice) ale caror date sunt prelucrate, în conformitate cu art. 7 din Regulamentul Concursului, sunt urmatoarele:

a. Persoane vizate Participanţi la Concurs;

b. Persoane vizate Câştigători ai Concursului.

 

Articolul 3 – Categoriile de informaţii şi date personale prelucrate

 

Categoriile de informaţii şi de date cu caracter personal colectate şi ulterior prelucrate, în conformitate cu art. 7 din Regulamentul Concursului, sunt:

 

a. De la persoanele vizate Participanţi sunt colectate şi ulterior prelucrate informaţii privind: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de corespondență, numărul de telefon de contact.

 

b. De la persoanele vizate Câştigători sunt colectate şi ulterior prelucrate datele personale privind: numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa de corespondență, numărul de telefon de contact, codul numeric personal. Codul numeric personal va fi colectat de Organizator la momentul revendicării premiului şi prelucrat intern de Organizator doar în vederea indeplinirii obligaţiilor legale din domeniul fiscal.

 

 

 

Articolul 4 – Scopul prelucrării datelor, locul prelucrării, transferul datelor personale

 

4.1. Datele cu caracter personal ale Participanţilor şi Câştigătorilor Concursului vor fi prelucrate de Organizator pentru următoarele scopuri:

1. organizarea şi desfăşurarea Concursului, selectării Câştigătorilor şi validarea Câştigătorilor, predării premiilor Câştigătorilor, publicarea listei Câştigătorilor cu numele acestora şi premiilor acordate;

2. îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile ale Organizatorului.

 

4.2.      Datele personale sunt prelucrate intern de către Organizator prin mijloace tehnice adecvate din punct de vedere al securităţii acestora, pe teritoriul României şi al Poloniei, fără a fi transferate în state terţe. Stocarea datelor pe plan intern al Organizatorului are loc în condiţii de securitate şi confidenţialitate.

 

 

Articolul 5 – Temeiul legal al prelucrării

 

5.1. Pentru scopul de prelucrare de la Articolul 4, pct. 1, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. (b), din RGPD,

5.2. Pentru scopul de prelucrare de la Articolul 4, pct. 2, temeiul legal este art. 6 alin. 1 lit. (c) din RGPD, respectiv îndeplinirea obligaţiilor legale impuse Organizatorului de anumite prevederi din Codul fiscal.

 

 

Articolul 6 – Categorii de destinatari/ terţi ai datelor personale

 

Categoriile de date personale colectate de la Participanţi şi Câştigători, prevăzute la Articolul 3, care sunt ulterior prelucrate în conformitate cu art. 7 din Regulamentul Concursului, sunt dezvăluite, puse la dispoziţia şi/ sau diseminate, total sau parţial, la nevoie şi în funcţie de scopul prelucrării, următoarelor categorii de destinatari şi terti:

a. persoane împuternicite ale Organizatorului (găzduitorul site-ului Concursului, furnizori de servicii de IT);

b. terţi (reţele sociale, îndeosebi conturile Organizatorului şi ale partenerilor acestuia, cum este spre exemplu Swarovski, mass-media, reviste de specialitate cum ar fi revista Elle, autorităţi publice competente).

 

Articolul 7 – Durata de stocare a datelor

 

7.1. Datele cu caracter personal ale tuturor Participanţilor, inclusiv ale celor declaraţi necâştigători vor fi stocate de Organizator, pe plan intern, pentru maxim un an de zile de la data finalizării Concursului, cu excepția cazului când exista contestații primite, caz în care termenul va fi prelungit cu perioada necesară soluţionării definitive a reclamanţiei respective.

 

7.2. Datele personale ale Câştigătorilor şi documentele aferente Concursului (de exemplu: proces verbal de atribuire a premiilor), vor fi stocate intern de Organizator timp de 10 ani, potrivit legislaţiei fiscale aplicabile.

 

 

Articolul 8 – Securitatea prelucrării şi confidenţialitatea datelor personale

 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Organizator, pe plan intern, pe întreaga durată a prelucrării, prin mijloace tehnice adecvate din punct de vedere a securităţii datelor. Organizatorul se asigură, în mod constant, că mjloacele de prelucrare utilizate sunt securizate şi actualizate în mod corespunzător, pentru a preveni eventuale încălcări ale securităţii datelor. Aceste măsuri sunt documentate la nivelul Organizatorului.

 

 

Articolul 9 – Drepturile specifice ale persoanelor vizate

 

9.1. Pe durata prelucrării, Participanţii şi Câştigătorii Concursului beneficiază, in mod gratuit, de următoarele drepturi specifice:

1. dreptul de a-şi retrage consimţământul cu privire la prelucrare, oricând, atunci când prelucrarea are loc în baza acestuia, cu menţiunea că retragerea consimţământului va produce efecte numai pentru viitor, ca atare, prelucrarea efectuată în baza acestuia este legală, atât timp cât consimţământul a fost valabil exprimat şi nu a fost retras;

2. dreptul de acces la datele cu caracter personal;

3. dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;

4. dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal;

5. dreptul la restricţionarea prelucrării;

6. dreptul la opoziţie;

7. dreptul la portabilitatea datelor, după caz;

8. dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor.

 

9.2. Participanţii şi Câştigătorii  îşi pot exercita drepturile specifice printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată, transmisă Organizatorului la adresa: ANSWEAR.COM S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Cracovia, sau prin email la iod@wearco.pl. Organizatorul va raspunde la cereri în termen de o luna de zile, de regulă.

9.3. Participanţii şi Câştigătorii  au şi dreptul de a se adresa justiţiei sau autorităţii naţionale de supraveghere (A.N.S.P.D.C.P. - www.dataprotection.ro)