Regulamentul concursului TU AI ANSWEAR

REGULILE CONCURSULUI „TU AI ANSWEAR”
 

§ 1. HOTĂRÂRILE GENERALE

 1. Acest regulament (denumit în continuare: „REGULAMENT”) definește termenii și condițiile concursului sub denumirea „TU AI ANSWEAR” (în continuare: „CONCURS”).
 2. Organizatorul concursului este firma Answear.com S.A. cu sediul în Cracovia, adresa: 31-564 Cracovia, Aleja Pokoju 18, înregistrată la Registrul Antreprenorilor din Registrul Curții Naționale la Tribunalul Districtual Krakow-Śródmieście din Cracovia, secția a XI-a comercială a Registrului Curții Naționale sub numărul KRS: 0000816066, COD REGON: 122515020, NIP: 6793080390, cu un capital social de 859 500,00 PLN (denumită în continuare: „ORGANIZATOR”).
 3. Concursul va avea loc pe teritoriul României.
 4. Concursul se va desfășura în perioada din data de 15.02.2021, de la ora 20:00 până la data de 08.03.2021, orele 23:59.
 5.  Concursul este adresat utilizatorilor Instagram. Organizatorul postează pe site-ul web la adresa: https://tuai.answear.ro/ (în continuare: „PAGINA CONCURSULUI”) : Regulamentul, informațiile despre premii, rezultatele Concursului și Lucrările de concurs.
 6. Concursul nu este organizat sau coorganizat, sponsorizat sau susținut de Instagram sau de operatorul său și nu are legătură cu Instagram sau cu operatorul său în niciun alt mod.

§ 2. PARTICIPAREA LA CONCURS

1. Participantul la concurs (denumit în continuare „Participant”) poate fi doar o persoană fizică care:

a. împlinește vârsta de 18 ani cel târziu în ziua înscrierii la Concurs,

b. este consumator și acționează în scopuri care nu au legătură cu comerțul, activitatea economică, meseria sau profesia liberă,

c. locuiește şi are reşedinţa fiscală pe teritoriul României,

d. are un profil pe Instagram,
e. îndeplinește condițiile de participare la Concurs stabilite în prezentul Regulament.


2. Participantul la Concurs nu poate fi angajat sau asociat al Organizatorului, membru a familiei acestuia, adică soț, părinte, bunic, copil, nepot, frate/soră.

§ 3. REGULILE CONCURSULUI

 1. Sarcina Participantului la Concurs este de a face o fotografie sau un scurt videoclip (cu sau fără muzică de fundal creată de Participant) în care să facă referire la campania ANSWEAR „Tu ai Answear” (în continuare: „LUCRARE DE CONCURS”). Lucrarea de concurs nu trebuie neapărat să conțină imaginea Participantului sau a altei persoane.
 2. Condițiile cumulative pentru participarea la Concurs sunt ca: (i) Participantul să plaseze Lucrarea de concurs pe durata Concursului pe profilul său Instagram, cu setările publice activate;  (ii) descrierea să includă o fotografie sau un videoclip, hashtag: #tuaianswear și etichetarea contului de Instagram @answear_ro; (iii) să accepte prezentul Regulament.
 3.  Participantul este de acord cu prezentarea Lucrărilor, inclusiv a imaginii Participantului înregistrate în acestea de către Organizator pe site-ul web al Concursului www.answear.ro  în secțiunea #WeAreTheAnswear pe perioada de desfășurare a Concursului și în termen de două luni de la sfârșitul acestuia, iar apoi în scopuri de arhivare pe timp de 5 (cinci) ani.  
 4. Participantul poate participa la Concurs de mai multe ori, cu mai multe Lucrări de concurs.
 5. Lucrările de concurs publicate și descrise corespunzător, în conformitate cu alin. 2 de mai sus vor fi evaluate de comitetul de concurs desemnat de Organizator în ceea ce privește calitatea, creativitatea și atractivitatea acestora și interpretarea sarcinii concursului.   
 6. Prin publicarea Lucrării de concurs pe Instagram și îndeplinirea condiţiilor specificate în § 3 alin. 2 de mai sus, Participantul declară că:

  a. este autorul Lucrării de concurs, are toate drepturile de autor și drepturile conexe asupra acesteia, iar aceste drepturi nu sunt în niciun fel limitate sau reduse de drepturile unor terți,

  b. Lucrarea de concurs nu încalcă niciun drept al terților și, prin urmare, nici o terță parte nu se va opune Organizatorului în legătură cu utilizarea de către Organizator a Lucrării de concurs în modul specificat în prezentul Regulament,

  c. persoanele ale căror imagini au fost înregistrate în Lucrarea de concurs au fost de acord cu publicarea fotografiilor/videoclipurilor de către Participant și cu utilizarea imaginilor în domeniul de aplicare specificat în prezentul Regulament;

  d. se angajează să exonereze Organizatorul de orice pretenții formulate de terți în legătură cu utilizarea Lucrării la concurs de către Organizator în măsura specificată în Regulament, rezultate din transmiterea de declarații false de către Participant, precum și de repararea pagubelor rezultate din aceasta.
 7.  Lucrarea de concurs nu poate conține limbaj vulgar, conținut jignitor sau conținut contrar bunelor moravuri și legislației aplicabile.
 8. La publicarea Lucrării de concurs pe Instagram şi îndeplinirea condiţiilor de la § 3 alin. 2 de mai sus, Participantul confirmă că îndeplinește criteriile care îi conferă dreptul de a participa la Concurs și este de acord să participe la Concurs în condițiile stabilite în Regulament.

§ 4. CÂȘTIGĂTORI ȘI PREMII

 1. Comitetul de concurs va selecta o persoană dintre Participanți, care va primi premiul principal sub formă de voucher pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii disponibile în sortimentul magazinului online answear la adresa: www.answear.ro  cu o valoare totală de 1000 lei (în cuvinte: o mie lei) denumit în continuare „Premiu”.
 2. Premiul cuprinde şi suma în bani corespunzătoare impozitului pe venit perceput Câştigătorului pentru câştigarea Concursului, în cuantum de 11,11% din Premiul prevăzut la § 4 alineatul 1 de mai sus Participantul este de acord ca suma în numerar, înainte de emiterea Premiului, să fie colectată și plătită în contul Oficiului Fiscal corespunzător de către Organizator, în calitate de plătitor al impozitului forfetar pe venit pentru persoanele fizice ca urmare a câștigării Concursului.
 3. Câștigătorul Concursului va fi informat despre câștig într-un mesaj trimis de Organizator în sistemul de corespondență internă prin intermediul platformei Instagram. Câștigătorul este obligat să confirme în termen de 5 zile calendaristice că a primit informațiile despre câștigare și să trimită informațiile solicitate de Organizator pe adresa de e-mail furnizată, în special: numele și prenumele, adresa de e-mail pe care i se va transmite Premiul, și datele pentru plata impozitului pe venit pentru persoanele fizice ca urmare a câștigării Concursului, şi anume: nume, prenume, adresa de domiciliu, cod numeric personal. În termenul specificat mai sus, Câștigătorul este, de asemenea, obligat să trimită Organizatorului informații despre îmbrăcămintea, încălțăminte și accesoriile alese menționate la alineatul 1 de mai sus.
 4. Dacă Organizatorul nu poate, din orice motiv invocat cu bună credinţă, să contacteze Câștigătorul Concursului sau nu primește un răspuns în termen de 5 zile de la notificarea câștigului, acesta își rezervă dreptul de a acorda Premiul unui alt Participant.
 5. Câștigătorul Concursului poate depune o declarație de refuz de a accepta Premiul în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării de câștigare.
 6. Premiul la Concurs nu poate fi schimbat cu un echivalent în numerar.
 7. Sub rezerva paragrafului 8 de mai jos, Premiul la Concurs va fi trimis Câștigătorului la adresa indicată de Câștigător, furnizată în mesajul menționat în alineatul 3 de mai sus.
 8. Premiul va fi înmânat Câștigătorului, cu condiția ca Organizatorului să i se ofere un certificat valid de rezidență fiscală a Câștigătorului, în termen de 4 (patru) săptămâni de la primirea mesajului specificat în alineatul 3 de mai sus. Originalul certificatului trebuie trimis pe adresa strada Grigore Alexandrescu nr. 1, bloc D7. Certificatul scanat poate fi trimis la următoarea adresă de e-mail marketing@answear.ro.
 9. În cazul în care nu se expediază un certificat de rezidență fiscală în conformitate cu prevederile alineatului 8 de mai sus, Premiul va fi pierdut și va fi apoi acordat unui alt Câștigător ales de Organizator.

§ 5. DREPTURI DE AUTOR

 1. Câștigătorul cedează neexclusiv Organizatorului, fără obligația de a plăti o remunerație, și numai în schimbul Premiului primit, toate drepturile patrimoniale asupra Lucrării de Concurs, pe întreaga durată a protecţiei aferente acestor drepturi în următoarele domenii de utilizare:

  a. înregistrarea și reproducerea Lucrării de Concurs, în totalitate sau în parte - producerea de copii ale Lucrării de Concurs utilizând toate tehnicile disponibile, inclusiv tipărirea, reprografia, înregistrarea magnetică, tehnologia digitală,

  b. stocarea în memoria calculatoarelor și a altor dispozitive de operare similare,

  c. modificarea Lucrării de Concurs, inclusiv dreptul de a corecta, modifica și schimba întreaga Lucrare de Concurs și elementele sale individuale, compilând Lucrarea de Concurs cu alte lucrări,

  d. introducerea pe piață, împrumutarea sau închirierea de copii ale Lucrării de Concurs,

  e. în ceea ce privește distribuția Lucrării de Concurs sau a părții sale - expunerea, afișarea, redarea, difuzarea și retransmiterea, precum și punerea la dispoziție a Lucrării de Concurs în așa fel încât toată lumea să aibă acces la aceasta, în locul și ora aleasă de Organizator, utilizând toate tehnicile disponibile, inclusiv utilizarea Internetului și a altor rețele de calculatoare,

  f. amplasarea pe orice suport pentru publicitate și promovare, în special: cataloage, ziare, broşuri.
  2. Indiferent de transferul drepturilor de autor menționate mai sus, Câștigătorul autorizează Organizatorul să exercite în numele său drepturile de autor personale asupra Lucrării de Concurs. Pe baza celor menționate mai sus, Organizatorul are în special dreptul de a: (i) lua decizii cu privire la metoda de indicare a autorului Lucrării de Concurs, (ii) supraveghea modul de utilizare a Lucrării de Concurs.
  3. Câștigătorul permite Organizatorului să exercite drepturile de autor derivate din Lucrarea de Concurs și își dă autorizația exclusivă Organizatorului pentru a exercita față de terți drepturile derivate din Lucrarea de Concurs.

4. Prin utilizarea hashtag #tuaianswear și etichetarea contului de Instagram @answear_ro , ce constituie condiţie pentru participarea la acest Concurs, Câştigătorul îşi dă consimţământul în mod expres ca Organizatorul să cedeze oricare dintre drepturile de autor asupra Lucrării de Concurs cesionate de la Câştigător către terţe părţi, în limitele prezentului Regulament.
.

5. Câștigătorul ia la cunoștință şi este de acord că Lucrarea de concurs, în totalitate sau parțial, poate fi utilizată de către Organizator, în special pentru a crea materiale fotografice și/sau video care să constituie rezumatul campaniei de marketing a Organizatorului „TU AI ANSWEAR” Caracterul final al materialelor menționate mai sus va fi stabilit de Organizator.

6. Câștigătorul înţelege şi este de acord că Lucrarea de concurs, în totalitate sau parţial, vor putea fi publicate în special în Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Ucraina, România, Bulgaria.

7. Câștigătorul se angajează să nu depună nicio pretenție împotriva Organizatorului Concursului pentru utilizarea în totalitate sau parţial a Lucrării de Concurs prezentate de către Organizator în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

§ 6. Date cu caracter personal

        7.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in baza Regulamentului U.E. nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, denumit in continuare ”RGPD”.

7.2. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se regaseste in Anexa nr. 1 la Regulamentul Concursului si face parte integranta din acesta.

§ 7. DISPOZIŢII FINALE

1. Regulile Concursului sunt disponibile pe Site-ul web al Concursului, iar un link către Regulament va fi postat pe Instagram.
2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul. Modificarea Regulamentelor se va aplica din momentul publicării Regulamentului modificat pe Pagina Concursului. Modificarea Regulamentului nu poate limita drepturile deja dobândite de Participanți.
3. Participantul poate depune o reclamație cu privire la modul de desfășurare a Concursului. Reclamațiile vor fi soluționate de către Organizator în termen de 14 zile de la data primirii reclamației.
4. Pentru a depune o reclamație sau o plângere cu privire la procedura concursului, regulile acestuia sau orice alte aspecte legate de Concurs, Organizatorul trebuie notificat prin trimiterea unui e-mail pe adresa marketing@answear.ro. Reclamația trebuie să includă numele, prenumele și adresa Participantului, precum și motivul reclamației și descrierea comportamentului specific al Organizatorului. Reclamațiile pot fi trimise și pe adresa sediului social al Organizatorului.
5. Organizatorul exonerează Instagram și operatorul său de orice răspundere pentru orice reclamații, în special revendicările Participanților legate de Concurs. Orice întrebări, comentarii, reclamații și plângeri, precum și orice revendicări legate de Concurs trebuie să fie adresate de Participant direct Organizatorului și în niciun caz Instagram sau operatorului acestuia.
6. Toate informațiile despre Concurs conținute în materialele promoționale și publicitare sunt doar de natură ajutătoare, domeniul de aplicare al drepturilor Participanților și Organizatorului este specificat în prezentul Regulament.
7. Prezentul Regulament este valabil începând cu data de 15.02.2021.

 

Anexa nr. 1 – Datele cu caracter personal
Administratorul datelor personale ale Participanților la concursul „TU AI ANSWEAR” (în continuare: „Concurs”) este firma Answear.com S.A. cu sediul în Cracovia, Aleja Pokoju 18, 31-564 Cracovia, înregistrată la Registrul Antreprenorilor din Registrul Curții Naționale la Tribunalul Districtual Krakow-Śródmieście din Cracovia, secția a XI-a comercială a Registrului Curții Naționale sub numărul KRS: 0000816066, COD REGON: 122515020, NIP: 6793080390 („Administrator”). Contactul cu administratorul:  dpo@answear.com sau prin poștă tradițională la următoarea adresă: Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Cracovia, POLONIA.
Datele personale colectate sunt: (i) numele de utilizator Instagram, imaginea Participantului înregistrată în Lucrarea/ Lucrările de concurs ; (ii) numele, prenumele, numele de utilizator Instagram, adresa de e-mail, adresa de corespondență, numărul de telefon de contact, datele de identificare din actele de identitate, inclusiv codul numeric personal, imaginea Participantului înregistrată în Lucrarea/ Lucrările de concurs.
Datele cu caracter personal ale Participanților la Concurs de la punctul (i) de mai sus vor fi prelucrate pentru a desfășura Concursul, pentru a alege Lucrările câștigătoare la Concurs  şi promovarea Concursului și datele de la punctul (ii) de mai sus vor fi prelucrate pentru licenţierea drepturilor de autor, pentru promovarea Concursului, pentru a finaliza Concursul de către Administrator şi în scopuri de arhivare. Baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la punctul (i) este interesul legitim al Administratorului de a desfășura un concurs în conformitate cu regulamentul, de a urmări reclamațiile și plângerile sau de a se apăra împotriva revendicărilor, de a promova rezultatul Concursului prin utilizarea Lucrărilor de concurs, precum şi de a arhiva pe durată limitată datele, iar baza pentru prelucrarea datelor personale de la punctul (ii) este de a îndeplini obligațiile legale ale Administratorului legate de finalizarea Concursului.
Datele cu caracter personal de la punctul (i) sunt prelucrate pe durata Concursului şi timp de două luni de la finalizarea acestuia, iar cele de la punctul (ii) pe durata îndeplinirii formalităţilor legale şi 5 (cinci) ani de la finalizarea Concursului, prelungită, dacă este cazul până la maxim durata perioadei de prescripţie extinctivă a obligaţiilor fiscale.
Furnizarea de date personale nu este obligatorie, dar neprezentarea datelor va duce la imposibilitatea de a participa la Concurs. Participanții au dreptul: să acceseze și să actualizeze datele, să limiteze prelucrarea datelor, să solicite ștergerea datelor și să se opună prelucrării datelor.

Dacă Participantul consideră că datele sale sunt prelucrate ilegal, are dreptul să depună o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal -  https://www.dataprotection.ro/.