RODO

Administratorul datelor personale ale Participanților la concursul ”Lifespiration Starts Here: Foodspiration” (în continuare: „Concurs”) este firma Answear.com S.A. cu sediul în Cracovia, adresa: 31-564 Cracovia, Aleja Pokoju 18, înscrisă în Registrul Antreprenorilor din Registrul Curții Naționale de pe lângă Tribunalul Districtual din Cracovia, Divizia Comercială XI a Registrului Curții Naționale sub numărul KRS: 0000816066, Numărul REGON: 122515020, Numărul NIP: 6793080390, cu un capital social de 859.500,00 PLN, vărsat integral (denumit în continuare: „Organizator”). Contactul cu Organizatorul:  iod@answear.com sau prin poștă tradițională la următoarea adresă: Answear.com S.A., Aleja Pokoju 18, 31-564 Cracovia, POLONIA.

2.         Datele personale colectate sunt: (i) numele de utilizator Instagram, imaginea Participantului înregistrată în Lucrarea/ Lucrările de concurs ; (ii) numele, prenumele, numele de utilizator Instagram, adresa de e-mail, adresa de corespondență, numărul de telefon de contact, datele de identificare din actele de identitate, inclusiv codul numeric personal, imaginea Participantului înregistrată în Lucrarea/ Lucrările de concurs.

3.         Datele cu caracter personal ale Participanților la Concurs de la punctul 2 (i) de mai sus vor fi prelucrate pentru a desfășura Concursul, pentru a alege Lucrările câștigătoare la Concurs  şi promovarea Concursului și datele de la punctul 2 (ii) de mai sus vor fi prelucrate pentru licenţierea drepturilor de autor, pentru promovarea Concursului, pentru a finaliza Concursul de către Organizator şi în scopuri de arhivare. Baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de la punctul 2 (i) este interesul legitim al Organizatorului de a desfășura un concurs în conformitate cu Regulamentul, de a urmări reclamațiile și plângerile sau de a se apăra împotriva pretenţiilor, de a promova rezultatul Concursului prin utilizarea Lucrărilor de concurs, precum şi de a arhiva pe durată limitată datele, iar baza pentru prelucrarea datelor personale de la punctul 2 (ii) este de a îndeplini obligațiile legale ale Administratorului legate de finalizarea Concursului.

4.         Datele cu caracter personal de la punctul 2 (i) sunt prelucrate pe durata Concursului şi timp de cinci luni de la finalizarea acestuia, iar cele de la punctul (ii) pe durata îndeplinirii formalităţilor legale şi 5 (cinci) ani de la finalizarea Concursului, prelungită, dacă este cazul până la maxim durata perioadei de prescripţie extinctivă a obligaţiilor fiscale.

5.         Furnizarea de date personale nu este obligatorie, dar neprezentarea datelor va duce la imposibilitatea de a participa la Concurs. Participanții au dreptul: să acceseze și să actualizeze datele, să limiteze prelucrarea datelor, să solicite ștergerea datelor și să se opună prelucrării datelor.

6.         Dacă Participantul consideră că datele sale sunt prelucrate ilegal, are dreptul să depună o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal -  https://www.dataprotection.ro/.