Termeni și condiții privind cardurile cadou pentru clienți persoane fizice

REGLEMENTĂRI PENTRU COMANDAREA ȘI UTILIZAREA CARDURILOR CADOU ANSWEAR.RO - PENTRU CLIENȚI INDIVIDUALI

§ 1

Termenii utilizați în prezentul regulament înseamnă:

1. EMITENTUL CARDULUI CADOU (EMITENTUL CARDULUI) – Answear.com SA cu sediul social în Cracovia, adresa: 31-564 Cracovia, Aleja Pokoju 18, înscrisă în Registrul întreprinzătorilor din Registrul Curții Naționale de pe lîngă Tribunalul Districtual din Cracovia, divizia economică XI a Registrului Curții Naționale, cu numărul KRS 0000816066, REGON 122515020, NIP 6793080390, cu un capital social de 867 245,25 PLN.

2. CARD CADOU(CARD) – o formă electronică de bon valoric la purtător generat de emitentul cardului (sub forma unui cod numeric-literal sau numai un cod numeric), care confirmă dreptul Utilizatorului său de a schimba valoarea monetară atribuită unui anumit Card Cadou pentru bunuri din magazinul online ANSWEAR.ro, cu o anumită dată de expirare, cu informații atribuite electronic privind valoarea cardului. Cardul Cadou nu este un card de plată, nu este un instrument de monedă electronică în sensul legislației aplicabile.

3. MAGAZINUL ANSWEAR.RO - un magazin online deschis pe www.answear.ro, care vă permite să utilizați cardul cadou, să verificați starea și valorile care vor fi utilizate pe cardul cadou.

4. CLIENT – utilizator înregistrat al Magazinului Answear.ro care achiziționează un Card Cadou de la Emitentul Cardului,

5. UTILIZATOR – un client al Magazinului Answear.ro care utilizează Cardul Cadou în conformitate cu scopul acestuia și în măsura în care rezultă din prezentul Regulament,

6. VALOARE DE UTILIZARE – suma alocată Cardului Cadou, până la care Utilizatorul poate achiziționa bunuri oferite spre vânzare în Magazinul ANSWEAR.ro utilizând Cardul Cadou dat,

7. TRANZACȚIE – o operațiune efectuată cu Cardul Cadou care constă în schimbul Valorii Utilizabile atribuite Cardului Cadou pentru bunuri achiziționate în Magazinul Answear.ro prin reducerea valorii Valorii Utilizabile cu o sumă corespunzătoare valorii bunurilor achiziționate de către Utilizator.

§ 2

1. Cardul Cadou poate fi achiziționat doar de către un Client autentificat în contul său din Magazinul ANSWEAR.ro. Cardul cadou va fi trimis Utilizatorului după ce a fost plătit cu valoarea Valorii care va fi utilizată. Plata valorii utilizabile poate fi efectuată numai prin intermediul canalului de plată pus la dispoziție de către emitentul cardului.

2. Pentru a achiziționa Cardul, Clientul trebuie să urmeze procedura Expertului pentru Cardul e-Gift.

3. Prin intermediul aplicației puse la dispoziție de către Emitent, Clientul poate achiziționa un Card Cadou încărcat cu o sumă care este un multiplu de 50 RON, dar în total până la 1000 RON, În cazul în care un client dorește să achiziționeze un card cadou de o valoare diferită, acesta poate contacta Serviciul Clienți Answear.ro și poate face aranjamente individuale.

4. Cardul cadou va fi valabil timp de 12 luni întregi de la cumpărare.

§ 3

1. Cardurile cadou se prezintă sub forma unui cod numeric-literar sau numai numeric, care este un suport electronic al valorii care urmează să fie utilizată.

2. Cardul cadou este utilizat numai pentru a executa tranzacția.

3. Cardul Cadou poate fi livrat doar Clientului care îl achiziționează, la adresa de e-mail atribuită contului din Magazinul Answear.ro.

4. Un client care este un consumator are dreptul de a renunța la achiziționarea cardului cadou fără a oferi niciun motiv în termen de 14 zile de la primirea cardului cadou. Clientul poate trimite orice declarație neechivocă prin poștă la adresa înregistrată a emitentului de carduri cadou (adică la: Answear.com SA, Aleja Pokoju 18, 31-564 Cracovia) sau prin e-mail la următoarea adresă de e-mail: crm@answear.ro. În cazul în care clientul utilizează această ultimă opțiune, emitentul de carduri îi trimite clientului o confirmare de primire a notificării de retragere pe un suport durabil (de exemplu, prin e-mail) fără întârziere.
În acest caz, dezactivarea cardului inteligent va avea loc imediat, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare după ziua în care emitentul cardului primește retragerea clientului din contractul de cumpărare a cardului inteligent. Clientul nu poate renunța la achiziționarea unui card cadou care a fost utilizat chiar și parțial.

5. În cazul în care, în perioada dintre primirea declarației de retragere a Clientului și dezactivarea Cardului, Utilizatorul a utilizat Cardul Cadou, Emitentul Cardului va fi exonerat de obligația sa de a rambursa Clientului prețul plătit pentru Cardul Cadou în măsura în care Utilizatorul a utilizat Valoarea de Utilizare. 

§ 4

1. Emitentul Cardului nu va fi răspunzător pentru consecințele imposibilității de a răscumpăra Cardul Cadou din cauza unor circumstanțe pentru care nu este responsabil, în special în ceea ce privește expirarea Cardului Cadou sau Valoarea de Utilizare insuficientă în raport cu prețurile bunurilor oferite în Magazinul ANSWEAR.ro.

2. Emitentul de carduri nu este parte la raportul juridic dintre Utilizator și Client.

§ 5

1.  Cardurile cadou nu pot fi schimbate în întregime sau parțial în numerar.

2. Utilizatorul cardului cadou poate utiliza cardul cadou de mai multe ori în perioada de valabilitate a acestuia, până la epuizarea valorii utile. În cazul în care valoarea tranzacției este mai mare decât valoarea fondurilor utilizabile, utilizatorul va utiliza toate fondurile utilizabile, sub rezerva clauzei 7 de mai jos.

3. Emitentul cardului, pentru a proteja interesele Clientului sau ale Utilizatorului cardului cadou, își rezervă dreptul de a bloca temporar utilizarea cardului cadou.

4. Utilizatorul răscumpără cardul cadou prin introducerea codului unic al cardului cadou în spațiul marcat în mod clar pentru utilizarea cardurilor cadou - "Gift Card". Valoarea comenzii Clientului va fi redusă cu valoarea utilizabilă înregistrată pe Cardul cadou în ziua achiziției. O tranzacție finalizată este echivalentă cu o achiziție și este supusă fiscalizării. Utilizatorul poate folosi mai multe carduri cadou pentru o singură tranzacție.

5. Cardul Cadou este lizibil doar în mediul electronic, respectiv fiecare tranzacție este supusă verificării admisibilității sale și determinării valorii Pentru a fi utilizat exclusiv în Magazinul ANSWEAR.ro.

6. În cazul în care valoarea bunurilor achiziționate de către Utilizator depășește Valoarea Utilizabilă, Tranzacția va putea fi finalizată cu condiția ca Utilizatorul să plătească suma reprezentând diferența dintre valoarea comenzii plasate de către Client și Valoarea Utilizabilă a Cardului Cadou. Suprataxarea diferenței menționate mai sus se poate face prin orice metodă de plată acceptată de către magazinul Answear.ro, inclusiv un alt Card Cadou.

7. Utilizatorul nu are dreptul de a primi în numerar diferența dintre valoarea utilizabilă și valoarea comenzii plasate atunci când valoarea tranzacției este mai mică decât valoarea utilizabilă curentă. În niciun caz utilizatorul nu are dreptul de a schimba valoarea utilizabilă în numerar.

8. Atunci când achiziționați cu un card cadou, punctele ANSWEAR Club sunt calculate în funcție de valoarea produselor achiziționate.

9. Utilizarea Cardului Cadou nu exclude utilizarea de către Utilizator a codurilor de reducere sau participarea la Clubul ANSWEAR, în condițiile unor reglementări separate.

10. Achiziționarea unui card cadou nu acumulează puncte Answear Club. Achiziționarea unui Card cadou nu poate fi plătită cu valoarea utilizabilă a unui alt Card cadou.

11. Valorile utilizabile acumulate pe cardurile cadou pot fi agregate, adică mai multe carduri cadou pot fi folosite la o singură comandă.

12. Valoarea care urmează să fie utilizată pe Cardul cadou acoperă, de asemenea, costurile de livrare a bunurilor achiziționate ca parte a Tranzacției. 

13. Utilizatorul poate verifica soldul fondurilor și istoricul tranzacțiilor finalizate în secțiunea relevantă a contului de client.

§ 6

1. Cardul cadou poate fi utilizat în perioada sa de valabilitate sau până când este blocat la cererea Clientului sau a Utilizatorului. Condiția prealabilă pentru blocarea cardului cadou este introducerea codului atribuit cardului.

2. Deoarece Cardul cadou este un card la purtător, Emitentul de carduri nu este răspunzător pentru tranzacțiile efectuate de posesorii Cardului cadou care l-au obținut de la Client în mod neautorizat.

3. Emitentul Cardului are dreptul de a refuza Cardul Cadou în următoarele cazuri:

a) expirarea cardului cadou,

b) lipsa de fonduri adecvate, adică valoarea utilizabilă a cardului cadou în raport cu prețul bunurilor comandate de utilizator,

(c) apariția unor probleme tehnice care fac imposibilă răscumpărarea cardului cadou din motive independente de voința emitentului de card. Într-un astfel de caz, Emitentul de carduri va lua, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și organizatoric, măsurile necesare pentru a înlătura obstacolele și pentru a finaliza tranzacția cât mai curând posibil.  

4. Răscumpărarea Cardului Cadou de către Utilizator constituie o Tranzacție validă chiar dacă Utilizatorul intră în posesia neautorizată a Cardului, cu excepția cazului în care Cardul, în ciuda notificării de blocare, nu este blocat anterior de către Emitentul de Carduri în limitele de timp specificate în acești Termeni și Condiții.

5. Returnarea de către Utilizator a bunurilor achiziționate cu Cardul Cadou este posibilă în conformitate cu regulile magazinului ANSWEAR.ro. Rambursările pentru bunurile returnate se efectuează electronic pe Cardul cadou sub forma unei noi Valori de utilizat în cazul în care plata bunurilor în cadrul Tranzacției respective a fost efectuată exclusiv cu ajutorul fondurilor Cardului cadou. Creditarea cardului cadou cu valoarea bunurilor returnate nu reînnoiește cardul cadou, cu excepția cazului în care cardul cadou expiră după returnarea bunurilor, caz în care termenul de utilizare a cardului cadou va începe să curgă din nou pentru o perioadă de 30 de zile de la data la care cardul cadou este creditat cu valoarea bunurilor returnate pentru valoarea de utilizat.

6. În cazul rambursării valorii utile pentru comenzile care au fost plătite cu mai multe carduri cadou, rambursarea se va face în conformitate cu următoarele reguli: (I) rambursarea se va face mai întâi pe cardul cadou cu cea mai mare valoare nominală; (II) dacă cardurile cadou utilizate au aceeași valoare nominală, rambursarea valorii utilizabile se va face într-o ordine stabilită la discreția emitentului de carduri. Rambursarea valorii utilizabile pentru cardurile cadou individuale se va face până la un maxim al valorii fondurilor luate de pe cardul cadou respectiv pentru a îndeplini comanda.

7. În cazul retragerii din Contract pentru o Tranzacție plătită parțial cu un Card Cadou și parțial prin transfer bancar, valoarea este rambursată prin același canal ca și la achiziționarea bunurilor, rambursarea fiind efectuată mai întâi în contul bancar specificat.

8. În cazul în care o Tranzacție este anulată doar pentru o parte din bunurile achiziționate în schimbul Valorilor utilizabile, se va rambursa doar valoarea bunurilor la care se referă anularea. În acest caz, alineatul (6) de mai sus se aplică în mod corespunzător.

9. În cazul în care apar probleme în procesarea unei Tranzacții cu Cardul Cadou, Utilizatorul poate raporta cele de mai sus Emitentului de Card prin intermediul liniei telefonice sau prin e-mail la: crm@answear.ro.

10. Reclamațiile referitoare la Cardurile Cadou Electronice vor fi tratate de către Emitent în termen de 14 zile de la data la care Clientul sau Utilizatorul a depus reclamația. Reclamația poate fi trimisă la adresa de e-mail indicată la punctul 8 de mai sus.

§ 7

1. În domeniile care nu sunt reglementate de dispozițiile prezentului regulament, se aplică dispozițiile legale relevante.

2. Clientul este obligat să citească și să respecte acești Termeni și condiții înainte de a depune fonduri pe Cardul cadou, iar Utilizatorul înainte de a utiliza Cardul.

3. Conținutul acestor Termeni și condiții este disponibil pe site-ul web la adresa.

4. Emitentul de carduri poate modifica prevederile prezentului Regulament în următoarele cazuri:

a) o modificare a legii sau o modificare a interpretării legii ca urmare a unor hotărâri judecătoreşti, decizii administrative, interpretări, explicaţii sau recomandări emise de autorităţile sau organele competente, dacă aceasta afectează aspecte reglementate de Regulament;

b) o modificare a modului de furnizare a serviciilor reglementate de regulament din motive tehnice și tehnologice, din considerente de siguranță, o creștere a calității serviciilor furnizate de către emitentul de carduri;

c) modificarea domeniului de aplicare sau a modului de furnizare a serviciilor care fac obiectul regulamentelor prin introducerea de noi funcţionalităţi sau servicii, modificarea sau retragerea funcţionalităţilor sau serviciilor existente;

d) schimbarea modului de funcţionare a Magazinului Answear.ro, dacă afectează achiziţionarea şi implementarea Cardurilor Cadou;

e) necesitatea unor modificări editoriale.

5. Modificarea Termenilor și condițiilor va avea efect asupra cardurilor cadou achiziționate după această modificare. Cardurile cadou achiziționate înainte de modificarea Termenilor și condițiilor vor fi supuse prevederilor Termenilor și condițiilor înainte de modificare.