Conținutul coșului (0) Pentru livrarea gratuită mai lipsește 0 LEI
Expedierea:
0,00 LEI
Împreună:
0 RON
Trimite wishlist Lista ta (0)

Introdu adresele de e-mail ale persoanelor cărora vrei să le trimiți wishlistul tău.

Cum funcționează depozitul?
 • Limita produselor Favorite este de 100 produse.
 • Adăugarea produsului în Wishlist nu înseamnă și rezervarea lui.
 • Conținutul Wishlist-ului este salvat automat.
 • Produsele vândute sunt marcate ca "indisponibile".
 • Pentru clienții care nu sunt logați, conținutul coșului cu produse favorite este păstrat timp de o lună.
 • Pentru clienții logați conținutul coșului este salvat până în momentul ștergerii acestuia.
Dragă utilizator, folosești o versiune mai veche a browserului, ceea ce face unele funcții ale magazinului pot funcționa greșit sau nu vor fi disponibile pentru tine. Actualizează browserul ca să poți folosii toate funcționalitățile Answear.com
Schimbă limba
Regulamentul concursului "Catch the moment"

Regulamentele concursului „Catch the Moment”

§ 1. Dispoziții generale

 1. Acest regulament (denumit în continuare: „Regulament”) specifică termenii și condițiile în care se desfășoară competiția sub denumirea „Catch The Moment” (în continuare ca și: „Concurs”).
 2. Organizatorul concursului este Wearco SA cu sediul social în Cracovia, adresa: 31-564 Cracovia, Aleja Pokoju 18, înscrisă în Registrul Comerțului din Registrul Curții Naționale păstrat la Judecătoria regională Cracovia, al Departamentului Comercial XI al Registrului Curții Naționale sub numărul KRS: 122515020, REGON: 6793080390, NIP: 767.450,00 cu capital social vărsat de 767.450,00 PLN (denumit în continuare "Organizator").
 3. Concursul se va desfășura pe teritoriul României.
 4. Competiția va avea loc în perioada în ziua 10.03.2020 între orele 12:00 și până la 31.12.2020 până la ora 23:59.
 5. Competiția se va desfășura pe etape („Etape”) în următoarele perioade:

·       Etapa I - martie - în perioada de la 10.03.2020 de la ora 12:00 până 31.03.2020 până la ora 23:59

·       Etapa a II-a - aprilie - în perioada de la 01.04.2020 de la ora 12:00 până 30.04.2020 până la ora 23:59

·       Etapa a III-a - mai - în perioada de la 04.05.2020 de la ora 12:00 până 31.05.2020 până la ora 23:59   

·       Etapa IV - iunie - în perioada de la 01.06.2020 de la ora 12:00  până la 30.06.2020 până la ora 23:59      

·       Etapa V - iulie - în perioada de la 01.07.2020 de la ora 12:00  până la 31.07.2020 până la ora 23:59         

·       Etapa VI - august - în perioada de la 01.08.2020. de la ora 12:00 până 31.08.2020 până la ora 23:59        

·       Etapa VII - septembrie - în perioada de la 01.09.2020 de la ora 12:00 până 30.09.2020 până la ora 23:59;                    

·       Etapa VIII - octombrie - în perioada de la 01.10.2020 de la ora 12:00 până 31.10.2020 până la ora 23:59;        

·       Etapa a IX-a - noiembrie - în perioada de la 01.11.2020 de la ora 12:00 până 30.11.2020 până la ora 23:59;                    

·       Etapa X - decembrie - în perioada de la 01.12.2020 de la ora 12:00 până 31.12.2020 până la ora 23:59;

6.      Înscrierile la concurs vor fi acceptate numai în perioadele din Etapele individuale ale competiției.                     

 1. Competiția este organizată prin intermediul Instagram. Site-ul: www.catchthemoment.answear.ro (în continuare: „Website-ul concursului”) va conține: Regulamente, informații despre premii, rezultate ale Concursului și vor fi prezentate  Participările la concurs
 2. Concursul nu este organizat sau co-organizat și nici nu este sponsorizat sau susținut de site-ul Instagram sau de operatorul său și nu este afiliat site-ului Instagram sau operatorului său în niciun alt mod

§ 2. Participarea la concurs

 1. Participantul la competiție (denumit în continuare „Participant”) poate fi doar o persoană fizică care:
  1. are cel puțin 18 ani în ziua participării la Concurs,
  2. sunt consumatori și acționează în scopuri care nu au legătură cu profesia comercială, de afaceri, de servicii sau o profesie liberală,
  3. cu domiciliul pe teritoriul României
  4. au propriul profil de Instagram,
  5. îndeplinesc condițiile de participare la Concurs prevăzute în prezentul Regulament.
 2. Participantul la concurs nu poate fi angajat sau asociat al Organizatorului sau al membrilor familiei lor, adică soț, părinți, bunici, copii, nepoți, frați.

§ 3. Reguli de concurs

 1. Fiecare etapă a competiției se va derula sub sloganul lunii, care va fi anunțat de către Organizator pe site-ul web al competiției în prima zi a fiecărei Etape (în continuare denumit: „Tema lunii”).
 2. Sarcina participantului care participă la o etapă dată a Concursului este de a face o fotografie interpretând tema lunii (în continuare: „Lucrarea de concurs”).
 3. Condiția de participare la Concurs este adăugarea Lucrării la concurs, de către participant la profilul său menținut pe Instagram, cu setările publice activate și plasarea în descrierea fotografiei:
  hashtag #CatchTheMomentRO și etichetarea profilului de Instagram @answear_ro.
 4. Participantul acceptă să prezinte Lucrările de concurs, inclusiv cele care conțin în ele  imaginea Participantului de către Organizator pe site-ul web al Concursului, pe rețelele de socializare ale Organizatorului și pe site-ul www.answear.ro în secțiunea #WeAreTheAnswear în timpul Concursului și în termen de două luni de la finalizare, apoi în scopuri de arhivare.  
 5. Participantul poate participa la competiție de mai multe ori.
 6. Publicate și descrise în mod corespunzător Lucrările Concursului în conformitate cu alin. 3 de mai sus va fi evaluat de către comitetul de concurs (denumit în continuare: „Comisia”) numită de Organizator în ceea ce privește calitatea, creativitatea și atractivitatea Lucrării de concurs și interpretarea Temei lunii.
 7. Comisia va acorda premii pentru fiecare etapă a competiției. Comisia va lua în considerare înscrierile în concurs prezentate la Concurs în timpul etapei date.  

8.      Publicând Lucrarea de concurs pe Instagram și descriind-o în modul specificat la § 3 alin. 3 de mai sus, Participantul declară că:

a)      este autorul Lucrării de concurs, are toate drepturile de autor și drepturile conexe asupra acesteia, iar aceste drepturi nu sunt limitate în niciun fel sau impuse de drepturi ale unei terțe părți,

b)      Lucrarea de concurs nu încalcă niciun drept de la terți și, prin urmare, niciun terț nu se va îndrepta împotriva Organizatorului în legătură cu utilizarea de către Organizator a Lucrării de concurs, în modul specificat în prezentele regulamente,

c)      persoanele ale căror imagini au fost înregistrate în Lucrarea de concurs au fost de acord cu partajarea publică de imagini a participantului și utilizarea imaginilor lor în sfera de aplicare specificată în prezentul regulament

d)      se angajează să degreveze Organizatorul de orice reclamații ridicate de terți în legătură cu utilizarea Lucrării de Concurs de către Organizator în măsura specificată în Regulament, care rezultă din depunerea de declarații false de către Participant și să repare daunele generate de aceasta.

 1. Lucrarea de concurs nu poate conține vulgarisme, conținut ofensator sau conținut contrar decenței și legilor aplicabile.
 2. La publicarea Lucrării Concursului pe Instagram, Participantul confirmă că îndeplinește criteriile care îi dau dreptul să participe la Concurs și își exprimă acordul să participe la Concurs în condițiile prevăzute în Regulamente.

§ 4. Câștigători și premii

 1. Informații despre rezultatul fiecărei etape de competiție vor fi afișate pe site-ul web al competiției până în a zecea zi a lunii următoare sfârșitului etapei de concurs.
 2. Un număr de 10 câștigători ai competiției vor fi selectați dintre participanți, câte un câștigător la fiecare etapă a competiției („Câștigători”).
 3. În cadrul concursului, câștigătorii vor primi 10 premii principale (denumite în continuare: „Premii principale”). Organizatorul va anunța pe site-ul web al Concursului, care este subiectul premiului principal în prima zi lucrătoare a unei etape date a concursului.
 4. Câștigătorii concursului vor fi anunțați de câștigurile lor într-un mesaj trimis de Organizator în sistemul de corespondență internă prin platforma Instagram. Câștigătorul este obligat să confirme în termen de 5 zile în același fel, că a primit informațiile despre câștig și să trimită informațiile cerute de Organizator la adresa de e-mail furnizată, în special: nume și prenume, adresa pentru trimiterea premiului și date pentru decontarea impozitului pe venit forfetar de la persoane fizice la câștigarea concursului.
 5. În cazul în care Organizatorul nu poate contacta Câștigătorul Concursului din vreun motiv sau nu primește un răspuns la notificarea câștigului trimisă în termen de 5 zile, își rezervă dreptul de a acorda Premiul unui alt Participant.
 6. Câștigătorul competiției poate depune o declarație de refuz a acceptării premiului în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării câștigului.
 7. Niciun premiu din competiție nu poate fi schimbat în numerar sau în orice alt tip de premiu.
 8. Premiile din competiție vor fi trimise câștigătorilor prin curierat, la adresa furnizată de aceștia în mesajul prevăzut la alin. 5 de mai sus, cu condiția ca Premiile să fie trimise pe cheltuiala Organizatorului doar pe teritoriul României. Dacă Câștigătorul indică o adresă de expediere în afara României, Organizatorul are dreptul să nu trimită Premiul până nu primește de la Câștigător o sumă echivalentă cu costul expedierii Premiului în afara României.

§ 5. Drepturi de autor

 1. Sub rezerva alineatului 4 de mai jos, Câștigătorul acordă Organizatorului, fără obligația de a plăti orice remunerație și numai în schimbul Premiului primit pentru Lucrarea de concurs, acordat pentru o perioadă de 5 ani, fără restricții teritoriale în următoarele domenii de utilizare:

a)      înregistrarea și reproducerea Lucrării de concurs sau a unei părți a acesteia - producând copii ale Lucrării de concurs, folosind toate tehnicile disponibile, inclusiv imprimarea, reprografia, înregistrarea magnetică, tehnica digitală,

b)      stocarea în memoria computerului și alte dispozitive similare,

c)      modificarea Lucrării de concurs, inclusiv dreptul de a corecta, modifica și modifica întreaga lucrare de concurs și elementele sale individuale, comparând intrarea în competiție cu alte lucrări,

d)      introducerea pe piață, împrumutarea sau închirierea de copii ale Lucrării de concurs,

e)      în domeniul difuzării Lucrării de concurs sau a unei părți a acesteia - afișarea, prezentarea, redarea, difuzarea și retransmisia, precum și punerea la dispoziția publică a lucrării concursului în așa fel încât toată lumea să poată avea acces la ele în locul și timpul ales de acesta, folosind toate tehnicile disponibile, inclusiv utilizarea pe internet și în alte rețele de calculatoare,

f)       plasarea pe toate mijloacele de publicitate și promovare, inclusiv în special cataloage, ziare, caiete.

 1. Indiferent de licența menționată mai sus, Câștigătorul autorizează Organizatorul să exercite în numele său drepturile de autor personale la Lucrarea de concurs. Pe baza celor de mai sus Organizatorul are, în special, dreptul la: (i) să decidă modalitatea de determinare a drepturilor de autor asupra Lucrării de concurs, (ii) să supravegheze utilizarea Lucrării.
 2. Câștigătorul permite, de asemenea, Organizatorului să exercite drepturile de autor dependente la Lucrarea de Concurs, precum și permisiunea exclusivă a Organizatorului către terți pentru a exercita drepturile dependente asupra Lucrării de Concurs.
 3. Organizatorul și Câștigătorul confirmă în contractul încheiat, în scris, acordarea unei licențe exclusive asupra Lucrării de Concurs și autorizația menționată la alin. 3 și 4 de mai sus. Contractul va include în special: domenii de exploatare,  autorizație de exercitare a drepturilor dependente de Lucrarea de Concurs și autorizație de exercitare a drepturilor de autor personale asupra Lucrării de Concurs.  

 

§ 6. Dispoziții finale

 1. Regulamentul Concursului este disponibil pe site-ul web al Concursului, iar un link la Regulament va fi postat și pe Instagram.
 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul. Modificarea regulamentelor va intra în vigoare din momentul publicării regulamentelor modificate pe site-ul web al concursului. Modificarea regulamentelor nu poate limita drepturile deja dobândite de participanți.
 3. Participantul poate depune o plângere cu privire la modul de desfășurare a concursului. Reclamațiile vor fi rezolvate de Organizator in termen de 14 zile de la data primirii reclamației.
 4. Pentru a face o plângere sau o reclamație cu privire la modul de desfășurare a competiției, a regulilor sale sau în toate celelalte chestiuni legate de Concurs, vă rugăm să informați Organizatorul, trimițând un e-mail la marketing@answear.ro. Reclamația trebuie să includă numele, prenumele, adresa participantului, precum și o indicație a motivului plângerii și a comportamentului reclamat al Organizatorului. Reclamațiile pot fi trimise și la sediul organizatorului.
 5. Organizatorul eliberează site-ul Instagram și operatorul său de orice răspundere pentru toate revendicările, în special cererile participanților legate de Concurs. Participantul trebuie să direcționeze toate plângerile, comentariile, reclamațiile, precum și toate revendicările referitoare la Concurs, direct către Organizator și, în niciun caz, către site-ul Instagram sau operatorul său.
 6. Toate informațiile despre Concurs conținute în materiale promoționale și publicitare au doar caracter informativ, domeniul de aplicare al drepturilor Participanților și Organizatorului este stabilit în prezentul Regulament.

 

 

Abonează-te la newsletter și primești -15% pentru prima comandă
Spune-ne cine esti pentru a primi informatii relevante pentru tine.
Multumim pentru abonarea la newsletter - un email v-a fost trimis la adresa indicata.
De ce merită?
 • -15% pentru primele cumpărături
 • Ai acces la oferte exclusive abonaților
 • Afli mai repede cele mai tari oferte și promoții
 • Informații despre noutățile din magazin
*Discountul este valabil la toate produsele cu preț întreg de pe ANSWEAR.ro și poate fi folosit o singură data, la o comandă de peste 250 lei. Codul primit nu se aplică la colecțiile Mango, Mango Man, Mango Kids, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans, Tommy Sport, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear si Calvin Klein.
Închide
Site-ul folosește cookie-uri, cu scopul de a realiza serviciile conform cu Politica de confidențialitate. Poți specifica termenii de stocare sau acces la cookies în browserul tău sau configurarea serviciului. Acestea se fac în conformitate cu principiile utilizării cookie-urilor găsite în Politica de confidențialitate, unde puteți găsi principiile procesării datelor dvs. personale de către noi.
Închide