Conținutul coșului (0) Pentru livrarea gratuită mai lipsește 0 LEI
Expedierea:
0,00 LEI
Împreună:
0 RON
Trimite wishlist Lista ta (0)

Introdu adresele de e-mail ale persoanelor cărora vrei să le trimiți wishlistul tău.

Cum funcționează depozitul?
  • Adăugarea produsului în Wishlist nu înseamnă și rezervarea lui.
  • Conținutul Wishlist-ului este salvat automat.
  • Produsele vândute sunt marcate ca "indisponibile".
  • Pentru clienții care nu sunt logați, conținutul coșului cu produse favorite este păstrat timp de o lună.
  • Pentru clienții logați conținutul coșului este salvat până în momentul ștergerii acestuia.
Dragă utilizator, folosești o versiune mai veche a browserului, ceea ce face unele funcții ale magazinului pot funcționa greșit sau nu vor fi disponibile pentru tine. Actualizează browserul ca să poți folosii toate funcționalitățile Answear.com
Schimbă limba
Regulamentul concursului "Sport is the Answear"

§ 1. Dispoziții generale

1.    Organizatorul Concursului "Sport is the Answear" este Wearco Sp. z o.o. cu sediul în Cracovia, strada Na Zjeździe 11, 30-527 Cracovia, înmatriculată în Registrul Național Judiciar ținut de către Judecătoria pentru Cracovia – Śródmieście din Cracovia, Secția a XI-a Comercială a Registrului Național Judiciar, sub numărul KRS 0000414701, CIF: 6793080390, REGON: 122515020, capitalul social în valoare de 667 450,00 PLN (denumită în continuare "Organizatorul").

2.    Concursul se va desfășura între 23.04.2018 și 01.06.2018 până la ora 15.00. 24:00 în Polonia, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria și Ucraina.

3.    Competiția este organizată la adresa: http://sport.answear.ro/.

Organizator, conștient de răspunderea juridică, declară că rezultatul Competiției nu depinde în nici un fel de la orice factor aleator, iar mecanismul concursului nu are nimic de-a face cu jocuri de noroc în sensul Legii „Cu privire la jocurile de noroc, pariurile reciproce și aparatele de jocuri“ (Monitorul Oficial din 1998, Nr. 102, poz. 650, Nr. 145, poz. 946, Nr. 155, poz. 1014 și Nr. 160, poz. 1061 și din 2000, Nr. 9, poz. 117, cu modificările ulterioare).

4.    Datele cu caracter personal ale Participanților Concursului de vor fi prelucrate și utilizate în conformitate cu Legea din 29 august 1997 privind protecția datelor cu caracter personal în scopul desfășurării Concursului, decontării Concursului și comunicării premiilor, precum și în scopuri de marketing, dacă Participantul își va da un acord separat. Participanții furnizează datele în mod voluntar și au dreptul de a le accesa și de a le corecta, precum și de a solicita eliminarea acestora. Opoziția la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizată de Participant în orice moment în timpul Concursului echivalează cu neîndeplinirea cerințelor formale de către Participant și excluderea Participantului de la participarea la concurs.

5.    Cererea de corectare, actualizare, rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal trebuie trimisă la adresa de e-mail marketing@answear.ro .

§ 2. Participarea la Concurs

1.    Participant la concurs (denumit în continuare "Participant") poate fi orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 18 ani și are profilul său pe Instagram sau Facebook. Prin participarea la concurs, Participantul declară că îndeplinește criteriile și acceptă termenii și condițiile din prezentul Regulament.

2.    Participant la concurs nu poate fi niciun angajat sau colaborator al Organizatorului.

3.    Organizatorul își rezervă dreptul de a posta pe pagina de concurs numai Lucrările selectate depuse pentru Concurs.

§ 3. Regulile Concursului

1.    Sarcina Participantului este de a crea o compoziție estetică care constituie o fotografie sau un material video (denumită în continuare „Lucrare“), folosind orice îmbrăcăminte, accesorii sau încălțăminte sport.

2.    Participantul este obligat să pună în descrierea Lucrării hastagul #sportistheanswear si #wearetheanswear și să posteze Lucrarea în profilul său de pe site-ul Instagram sau Facebook pe durata concursului. Lucrarea poate fi o fotografie (jpg), un gif, precum și un material video.

3.    Premiile se acordă pe baza criteriului de evaluare a calității, creativității și atractivității Lucrării efectuate și publicate în mod corespunzător, efectuată de către comisia de concurs  desemnată de Organizator, care va veghea, de asemenea, asupra bunei desfășurări a Concursului.

4.    Odată cu postarea Lucrării în serviciul Instagram sau Facebook de către Participant, Participantul declară și garantează că Lucrarea este o operă originală și că Participantul este autorul exclusiv al acesteia, că nu este grevată de drepturile unor terțe părți, și că nu afectează în niciun fel drepturile unor terțe părți sau legile în vigoare. Participantul declară și asigură că utilizarea Lucrării de către Organizator în condițiile prevăzute în Regulament nu încalcă drepturile unor terțe părți.

§ 4. Câștigători și premii

1.                  Informația cu privire la rezolvarea Concursului va fi anunțată pe site-ul sport.answear.ro în data de 15 iunie 2018.

2.      Premiul Principal în concurs este un abonament pentru un an la 700 Fit Club. De asemenea, Comisia Concursului poate acorda premii suplimentare ("Premiul Suplimentar") în forma unor articole sport de îmbrăcăminte sau a unor vouchere de discount autorilor operelor de concurs selectate, la discreția sa, la data acordării Premiului Principal. Acordarea premiului suplimentar nu este obligatorie

3.      Atât autorii operelor premiate cu Premiul Principal, cât și autorii Lucrărilor premiate cu Premiul Suplimentar vor fi desemnați împreună ca Laureați sau Câștigător separat.

4.                  Câștigătorii Concursului vor fi anunțați despre câștig într-un mesaj trimis prin mesageria internă prin intermediul platformei Instagram sau Facebook și vor fi obligați să își confirme acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal al Participantului pe principiile stabilite în prezentul Regulament. Participantul este obligat să confirme în termen de 5 zile, pe aceaași cale, că a fost notificat cu privire la câștig, să își confirme acordul pentru procesarea datelor sale personale și să trimită informațiile cerute de către Organizator la adresa de e-mail specificată.

5.                  Premiul garantat poate fi acordat Participantului numai o dată.

6.                  În cazul în care Organizatorul nu va putea, pentru orice motiv, să îl contacteze pe Câștigătorul Concursului sau nu va primi un răspuns în termen de 5 zile de la data notificării privind câștigul și nici confirmarea acordului pentru procesarea datelor cu caracter personal, acesta își rezervă dreptul de a acorda premiul unui alt Participant.

7.       Organizatorul nu este responsabil pentru neregulile legate de funcționarea poștei de pe Instagram, Facebook sau e-mail și funcționarea Instagram, Facebook sau e-mail.

8.                  Câștigătorul Concursului poate depune o declarație privind refuzul de acceptare a premiului în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării privind câștigul.

9.                  Câștigătorul Competiției, după anunțarea câștigului acestuia, nu mai poate îndepărta Lucrarea sa până la sfârșitul competiției, și anume până la data de 15.06.2018. În cazul îndepărtării Lucrării, câștigul va fi revocat și atribuit persoanei următoare.

10.              Organizatorul – în cazul în care apare o astfel de obligație în conformitate cu art. 21 alin. 1 p. 68 din Legea din 26 iulie 1991 privind impozitul pe venit de la persoane fizice (Monitorul Oficial din 2000, Nr. 14, poz. 176 cu modificările ulterioare) – înainte de a elibera premiul  va calcula și va achita impozitul pe venit în mărime de 10% din valoarea brută a premiului. În timpul corespondenței de după selectarea câștigătorilor concursului menționate la § 4 alin. 3, Organizatorul va informa Câștigătorul despre regulile referitoare la obligația fiscală.

11.              Niciun premiu în concurs nu poate fi schimbat cu contravaloarea sa în bani sau cu alte premii materiale.

12.              Sub rezerva alin. 7 de mai sus, Participantul care a câștigat Premiul Principal la Concurs este obligat, pe cheltuiala proprie, să ridice premiul pe teritoriul polonez într-un loc și timp care urmează să fie stabilit de către Organizator și de Laureat.

13.        Prin emiterea Premiului Principal, se înțelege că Câștigătorul primește Premiul Principal într-o manieră corespunzătoare premiului dat.

§ 5. Drepturile de autor

1.    Prin postarea Lucrării cu #wearethewearwear și #sportistheanswear la locațiile specificate în § 3 pct. 2 de mai sus, Participantul acordă Organizatorului o licență neexclusivă, fără redevențe și fără termene limită, pentru utilizarea Lucrării, fără a limita teritoriile și cantitățile din domeniile de activitate specificate la alin. 2 de mai jos. Pentru evitarea îndoielii, se subliniază în mod expres angajamentul Participantului față de toate elementele incluse în Lucrare.

2.    Licența de mai sus acoperă următoarele domenii de activitate:

a.       fixarea și reproducerea Lucrării sau a unor părți a acesteia – producerea de copii ale Lucrării folosind toate tehnicile disponibile, inclusiv cea de printare, reprografică, înregistrare magnetică, digitală,

b.      introducerea în memoria calculatorului și a altor dispozitive care funcționează în mod similar,

c.       modificarea Lucrării, inclusiv dreptul de a corecta, modifica și schimba întreaga Lucrare și elementele sale individuale,

d.      în domeniul difuzării Lucrării sau a unei părți a acesteia – expunerea, afișarea, reproducerea, difuzarea și emiterea, reemiterea precum și punerea la dispoziția publicului Lucrarea, astfel încât toată lumea să aibă acces la ea la locul ei și la alegerea sa, folosind toate tehnicile disponibile, inclusiv utilizarea pe Internet și alte rețele de calculatoare, inclusiv postarea și modificarea Lucrării pe site-uri web,

e.       modificarea Lucrării care face posibilă crearea unei navigări pe pagini de internet,

f.        difuzarea prin vizionare cu fir sau fără fir de către o stație terestră (de asemenea, printr-o rețea prin cablu și televiziune codificată);

g.      împrumutarea, închirierea, arendarea,

h.      plasarea pe orice suport media utilizat pentru publicitate și promovare, incluzând în special: panouri publicitare, ziare, pliante, reviste, POS-uri, cataloage, autocolante.

3.    Organizatorul obține de la fiecare Câștigător, fără plata unei remunerații, dar numai în schimbul premiului primit, drepturile de proprietate asupra Lucrărilor fără restricții teritoriale și temporare în domeniile de activitate menționate la alin. 2. de mai sus.

4.    Fără a aduce atingere transferului drepturilor de autor protejate menționate mai sus, Câștigătorul îl autorizează pe Organizator să-și exercite drepturile de autor personale la Lucrare. Pe baza celor de mai sus Organizatorul are în special dreptul de a:

(i) lua decizii cu privire la felul în care se realizează indicarea autorului Lucrării, (ii) lua decizii despre prima lansare publică a Lucrării, (iii) supravegherea modului de utilizare a Lucrării.

5.    Prin postarea Lucrării cu #wearethewearwear sau #sportistheanswear în locurile specificate în § 3 alin. 2 de mai sus, Participantul îl autorizează pe Organizator să îndeplinească în numele lui drepturile sale personale de autor la Lucrare, inclusiv: (i) să ia decizia cu privire la modul de indicare a autorului Lucrării, (ii) să ia decizia despre prima lansare publică a Lucrării, (iii) supravegherea modului de utilizare a Lucrării.

§ 6. Dispoziții finale

1.    Regulamentul Concursului este disponibil la sediul Organizatorului și pe site-ul web la adresa: www.sport.answear.ro.

2.    Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul. Modificarea Regulamentului va intra în vigoare de la data publicării Regulamentului modificat pe site-ul www.sport.answear.ro. Modificarea Regulamentului nu poate limita drepturile deja dobândite de Participanți.

3.    Toate reclamațiile privind desfășurarea Concursului vor fi acceptate în termen de 14 zile de la data rezolvării Concursului. Reclamațiile vor fi soluționate de Organizator în termen de 14 zile de la primirea reclamației.

4.    Pentru a depune o reclamație sau o plângere cu privire la procesul de desfășurare a concursului, regulile sale sau orice alte aspecte legate de Concurs, trebuie să se informeze Organizatorul prin trimiterea unui e-mail la adresa marketing@answear.ro  Reclamația  trebuie să includă prenumele, numele de familie, adresa exactă a Participantului, precum și o indicație a motivului de depunere a reclamației și a comportamentului specific al Organizatorului. Reclamațiile pot fi trimise și la adresa de sediu a Organizatorului.

5.    Prin participarea la Concurs, Participantul confirmă că este de acord să participe la Concurs în termenii și condițiile stabilite în Regulament.

6.    Toate informațiile despre competiție incluse în materialele promoționale și de publicitate sunt exclusiv accesorii, domeniul de aplicare al drepturilor Participanților și Organizatorului este stabilit în prezentul Regulament.

7.    Orice litigii între Participant și Organizator vor fi soluționate de o instanță de drept comun.

Abonează-te la newsletter și primești 50 lei pentru prima comandă
Spune-ne cine esti pentru a primi informatii relevante pentru tine.
Multumim pentru abonarea la newsletter - un email v-a fost trimis la adresa indicata.
De ce merită?
  • 50 RON pentru primele cumpărături
  • Ai acces la oferte exclusive abonaților
  • Afli mai repede cele mai tari oferte și promoții
  • informații despre noutățile din magazin
*Discountul este valabil la toate produsele din oferta Answear.ro și poate fi folosit o singură data, la o comandă de peste 250 lei.
Închide
Site-ul folosește cookie-uri, cu scopul de a realiza serviciile conform cu Politica de confidențialitate. Poți specifica termenii de stocare sau acces la cookies în browserul tău sau configurarea serviciului. Acestea se fac în conformitate cu principiile utilizării cookie-urilor găsite în Politica de confidențialitate, unde puteți găsi principiile procesării datelor dvs. personale de către noi.
Închide